Úřady samosprávy si vyměňovaly zkušenosti s elektronizací

Nové verze produktů pro vnější i vnitřní elektronizaci úřadů a zajímavé nápady a projekty z různých organizací samosprávy. Taková byla hlavní témata konference Nástroje eGovernmentu, která proběhla na nejvýše položeném místě v Praze za pořadatelství Software602 a za účasti firem Novell a Oracle.

Setkání zahájil člen představenstva Software602 Pavel Nemrava. Ve svém vystoupení se zabýval zejména konverzí dokumentů. Připomněl, že už není možné spokojit se s rozlišováním shodný /neshodný, ale že při převodu z elektronické do papírové formy by ověřovací doložka měla ukazovat na jeden z 12 možných stavů – podle situace elektronického podpisu, časového razítka a vydání CRL (seznam zneplatněných certifikátů). Obsahuje-li dokument více podpisů, měla by taková doložka existovat ke každému podpisu. (prezentace ke stažení zde)

Jak řekl, všichni se budeme muset učit více si všímat atributů dokumentů, které dostáváme. Připomněl také formulář pro ověření platnosti elektronického podpisu a časového razítka, který dala firma Software602 volně k dispozici.

Produktové novinky  Software602, Novell a Oracle

Ředitel pro významné zákazníky Antonín Drahovzal informoval o nových verzích produktů Software602, které budou k dispozici v nejbližších měsících. „Mám-li změny označit jediným slovem, je to integrace,“ řekl. Více integrace znamená nejen snazší propojení se spisovými službami a agendovými systémy, ale také to, že funkce různých produktů budou k dispozici přímo ve formuláři, případně v internetovém prohlížeči.(prezentace ke stažení zde)

Jiří Machotka z Oracle poté představil dokumentové úložiště Oracle UCM (prezentace ke stažení zde) a Radek Novák z Novellu pohovořil o správě uživatelských identit (prezentace ke stažení zde)

...pokud úřad v minulosti organizoval podobné výběrové řízení, mohou být formuláře automaticky vyplněny daty z těchto minulých případů. Elektronizace tak nejen zprůhlednila výběrová řízení, ale také snížila pracnost.

Transparentní výběrová řízení,

Odpolední část patřila konkrétním zkušenostem z různý úřadů a diskuzi. Správce AIS na brněnském magistrátu Petr Machala popsal vybudování formulářového systému pro řízení a kontrolu veřejných zakázek. Toto řešení pokrývá celý proces – od požadavku na výběrové řízení přes schválení podmínek, publikaci na webové stránce úřadu až po vyhodnocení nabídek a smlouvu s dodavatelem. Vyzdvihl mimo jiné opakovatelnost – pokud úřad v minulosti organizoval podobné výběrové řízení, mohou být formuláře automaticky vyplněny daty z těchto minulých případů. Elektronizace tak nejen zprůhlednila výběrová řízení, ale také snížila pracnost.(prezentace ke stažení zde)

…konec trápení s přidělováním práv,

Ladislav Kraus z kanceláře tajemníka magistrátu statutárního města Karviná hovořil o nasazování inteligentních formulářů, kterými pokrývají různé oblasti procesů, například kompletní přípravu materiálů na zasedání rady, včetně automatizovaného vytváření zápisu a publikování na webu až po procesy méně nápadné, ale neméně pracné – například schvalování žádostí o změny uživatelských oprávnění. Jak uvedl, IT oddělení řešilo průměrně sedm takových požadavků denně a nebylo únosné kontrolovat, je-li každý řádně schválen, žádat o doplnění apod.(prezentace ke stažení zde)

…dotace a využití vozového parku

Informatik Zlínského kraje Pavel Kopecký věnoval nejvíce pozornosti dvěma projektům – elektronizaci administrativy kolem vyřizování dotací a plánování kapacity služebních automobilů. Jak řekl, umožnilo to radikálně zlepšit využívání vozidel a ilustroval to na vlastním příkladu. Cestou na konferenci vezl dvě kolegyně z úřadu, které v Praze řešily jiné záležitosti.(prezentace ke stažení zde)

Záznam konference můžete sledovat na stránkách portálu ÚřadLive.cz 

Mohlo by vás zajímat