Řešení, které záchranářům umožňuje i v případě výpadku telekomunikačních sítí efektivně komunikovat, mít přístup k aktuálním informacím a systematicky řídit obnovu klíčových zdrojů, je výsledkem projektu, na kterém spojily síly Software602, italská pobočka IBM, španělská komunikační firma APIF MOVIQUITY a několik univerzitních a výzkumnných pracovišť v různých evropských zemích. Vyvinutá technologie je k dispozici provozovatelům záchranářských systémů ve všech zemích EU. Projekt byl realizován v rámci
6. rámcového programu výzkumu a vývoje EU.

S řešením, které vzniklo ve spolupráci řady komerčních firem, univerzit a výzkumných center, mohou být záchranářské a rekonstrukční práce usnadněny a může se do nich efektivně zapojit více lidí.

V případě havárie, teroristického útoku nebo jiné katastrofy by toto řešení umožnilo okamžitě vytvořit bezdrátovou síť pokrývající území o rozloze několika kilometrů čtverečních. Účastníci záchranných prací by dostali notebooky, PDA nebo obdobná zařízení, v nichž je instalována aplikace pro sdílení informací a koordinaci týmu. Součástí systému by byl také speciálně vybavený automobil, který by fungoval jako technologické jádro komunikace pro záchranný tým a jeho spojení s krizovým štábem.

Firma Software602 vyvinula uživatelské rozhraní (front end), IBM interní (back-office) části systému a APIF dodal peer-to-peer platformu bezdrátové sítě.  Další účastníci projektu řešili sdílení dat, práci s mapami a řízení pracovních postupů. Zákazníka představovala Civilní obrana italského regionu Kalábrie.

„Pro důležité objekty, jako jsou nemocnice nebo velké průmyslové komplexy, sice existují havarijní plány zahrnující i obnovení provozu, ale v praxi je jejich realizace omezená tím, že účastníci nemají přehled o aktuální situaci a chybí jim vzájemné propojení. S řešením, které vzniklo ve spolupráci řady komerčních firem, univerzit a výzkumných center, mohou být záchranářské a rekonstrukční práce usnadněny a může se do nich efektivně zapojit více lidí,“ uvedl manažer projektu za Software602 Zdeněk Záliš.  „Jsme rádi, že jsme k tomu mohli přispět a znovu potvrdit, že dokážeme vytvořit vhodné rozhraní doslova pro každou situaci – od výpisů z centrálních evidencí Czech POINTu přes daňová přiznání a speciální kriminalistické grafické dotazníky až po nástroje pro práci záchranářských týmů.“

Projekt koordinovala římská univerzita La Sapienza, na projektu spolupracovaly následující subjekty:

  • Software602, a.s.
  • IBM, Italy
  • Universita di Roma LA SAPIENZA
  • Universita di Roma TOR VERGATA
  • Salzburg Research
  • TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN
  • APIF MOVIQUITY S.A.
  • Protezione Civile Regione Calabria (PCRC)

 

Mohlo by vás zajímat