Snadné rozšíření informačních systémů o dlouhodobou archivaci dokumentů

Společnost Software602 podnikla významný krok směrem k dodavatelům informačních systémů (ERP, DMS, CRM apod.) a systémovým integrátorům. Uvedla na trhu sadu nástrojů, které jim umožní velmi rychle vyhovět evropským normám pro dlouhodobou archivaci elektronických originálů dokumentů (PAdES LTV, CAdES LTV, XAdES LTV), aniž by se museli detailně zabývat technickými a právními aspekty problematiky.

Jedná se o Software602 AdES Server s integračním SDK (Software development kit) a SecuStamp LTV Service. Nabídka Software602 pro výrobce informačních systémů pokrývá veškeré funkce a služby potřebné pro zajištění dlouhodobé ověřitelnosti dokumentů. 

Nabídka je určena jak dodavatelům informačních systémů a systémovým integrátorům, tak organizacím, které s těmito systémy pracují. Podrobnější informace najdete zde. 

Ti všichni mají možnost do svých systémů integrovat zmíněný nástroj, který pokrývá funkce potřebné pro práci s dokumenty (ověřování, připojování razítek atd.) a který je propojen se službou SecuStamp LTV, která zajišťuje registraci dokumentu a potřebnou komunikaci s certifikačními autoritami. 

Fakticky to znamená, že i ti výrobci informačních systémů, kteří se dosud vůbec nezabývali otázkou dokumentů, mohou v rámci svých produktů vytvářet doklady s elektronickými podpisy podle PAdES, CAdES a XAdES a archivovat je. 

„Dodavatelé aplikací nyní mohou do svých produktů implementovat dlouhodobou ověřitelnost elektronických dokumentů. Stačí jim k tomu jednoduché volání webových služeb. Díky aplikaci norem ETSI budou infomační systémy schopné vyhovět takovým zákonným povinnostem, jako je například uchovávání mzdových listů a podkladů pro důchodové pojištění,“ komentoval to předseda představenstva Software602 Richard Kaucký.

Mohlo by vás zajímat