Semináře o elektronizaci v novém

Listopadová vlna seminářů o elektronických dokumentech a elektronických procesech je součástí poslední vlny marketingových aktivit Software602 pro tento rok, ale zároveň navazuje na více než pětiletou tradici, během níž prošla více než tisícovka manažerů a zaměstnanců firem i úřadů uvedením do zmíněné problematiky. Pro některé to bylo zakročení projektu, pro jiné získání základních vědomostí a pro další porovnání, jak si s podobnou problematikou poradili jinde. Naprostá většina účastníků se však shodla v tom, že workshop jim pomohl ujasnit si řadu podstatných procesních a technologických záležitostí.

Novinkou je tentokrát akce Snídaně s fakturou, kde si účastníci mohou přímo během setkání vytvořit workflow pro schvalování faktur ve své organizaci. Přesně řečeno, workflow vytvoří technický specialista, nicméně účastník semináře určí postupy a pravidla. „Je na tom možné demonstrovat, že na vybudování řešení pro schvalování faktur nepotřebujete měsíce ani týdny,“ říká k tomu manažer projektu FormApps Cloud Tomáš Dřevojan. „Garantujeme zahájení provozu do 48 od chvíle, kdy se zákazník rozhodne. Prakticky okamžité vytvoření schvalovací cesty je tedy nutnou podmínkou.“ Akce je určena především pro jednatele, manažery a šéfy financí v malých a středních firmách.

Seminář Dolaďte fungování své organizace probíhá letos s podtitulem Procesy, dokumenty a jejich dlouhodobá archivace. Je určen spíše manažerům z větších organizací a prochází celý životní cyklus elektronického procesu od vzniku dokumentu přes jeho zpracování a schválení až po dlouhodobou archivaci. Probírán je také celý životní cyklus elektronizačního projektu od formulace záměru až po postupné vylepšování během rutinního provozu.

Jak už bylo řečeno, účastníci si semináře již roky pochvalují. A to zejména ze dvou důvodů.

„Vedu ten seminář už roky, ale pokaždé je jiný. Máme stále nové zkušenosti, mění se legislativa a taky složení účastníků je pokaždé unikátní. A tomu se samozřejmě musím přizpůsobit. Je to živý seminář a spousta účastníků říká, že jim vnesl světlo do spousty zdánlivě složitých záležitostí. A to je dobře,“ uzavírá obchodní ředitel pro komerci Antonín Drahovzal, který semináře Doladťe fungování své organizace vede.

  • a) Je velmi prakticky zaměřen. V podstatě sestává z různých procesů a situací, jaké mohou v podnikovém životě nastat, a z ukázek jejich řešení.
  • b) Je interaktivní. Vždy je možné jej zaměřit na to, co zajímá konkrétní účastníky, respektive o čem přemýšlejí ve svých organizacích.

Mohlo by vás zajímat