Přínosy elektronizace matričních a dalších agend Katolické církve na Slovensku budou činit až 3 miliony Eur ročně. Nově budovaná síť integrovaných kontaktních bodů, které lze přirovnat k Czech POINTům v České republice a na jejichž budování se podílí společnosti Software602 a Novell, ušetří spoustu času věřícím, kteří by jinak museli kvůli některým dokumentům cestovat do vzdálené farnosti.:

Navíc přispívá k posílení důvěryhodnosti a transparentnosti a měla by se stát platformou pro univerzální výměnu dokumentů uvnitř církve. Ve svém včerejším vystoupení na bratislavské konferenci  ITAPA to uvedl výkonný sekretář Konference Biskupů Slovenska Anton Ziolkovský.

Své vystoupení zahájil exkurzem do dějin. „Cirkev jedinečným spôsobom pomáhala spoločnosti vybudovať a udržiavať základnú informačnú a komunikačnú infraštruktúru. Prejavovalo sa to najmä v dvoch oblastiach. Až do 19. storočia bola jedinou inštitúciou, ktorá disponovala evidenciou obyvateľstva prostredníctvom krstnej, sobášnej a pohrebnej matriky. Tou druhou oblasťou bolo ukladanie a overovanie významných listín a dokumentov. Môžeme povedať, že Katolícka cirkev už v rannom stredoveku na území Slovenska disponovala bodmi, ktoré môžeme nazvať kontaktnými miestami. Išlo o sídla biskupstiev alebo prepošstiev," uvedl Anton Ziolkovský.

Jak dále připomněl, i v současné době disponuje církev sítí farních úřadů, které se mohou stát integrovanými kontaktními body. „Výsledkom je nielen stále zväčšujúca sa sieť integrovaných kontaktných bodov, ktoré umožňujú vystavovať dokumenty; ale aj časová úspora tak pre kňaza, ktorý môže vystaviť dokument pri dodržaní predpisov Kódexu kánonického práva elektronicky; ako aj pre žiadateľa, ktorý nemusí cestovať desiatky, ba stovky kilometrov, aby potrebný dokument získal."

Projekt súvisí s našim presvedčením, že by sme nemali od našich veriacich vyžadovať zháňanie údajov, ktoré sami vo vlastných systémoch vlastníme.

„Ochota budovať tento projekt súvisí s našim presvedčením, že by sme nemali od našich veriacich vyžadovať zháňanie údajov, ktoré sami vo vlastných systémoch vlastníme. Inými slovami: úloha integrovaného kontaktného bodu znamená, že kaplán, rehoľná sestra alebo civilný zamestnanec si tieto údaje vyžiadajú v rámci Katolíckej cirkvi z interných zdrojov," pokračoval sekretář biskupské konference ve svém vystoupení a dále se zaměřil na shrnutí dosavadních výsledků projektu.

„Môžeme konštatovať, že projekt ECCLESIA má svoje finančné i nefinančné benefity. Socio - ekonomické benefity pre Katolícku cirkev na Slovensku v rokoch 2012 - 2017 odhadujeme na 17,6 mil. €, čo v prepočte znamená ročný prínos vo výške 2,93 mil. €.

V uplynulom roku pribudli desiatky nových kontaktných miest, rovnako nové typy formulárov. Robustnosť a stabilita vybudovanej infraštruktúry hovorí, že projekt ECCLESIA nie je prínosom len pre veriacich, ktorí z času na čias žiadajú nejaké dokumenty, ale najmä má ambíciou stať sa preferovanou platformou na výmenu vnútorných dokumentov. Zavádzaný systém rieši bezpečnosť transferu i uloženia, čo dáva predpoklady k jeho dlhodobej udržateľnosti. Tento prístup je nevyhnutný, lebo Katolícka cirkev tradične dbá na dôveryhodnosť formálnych úkonov. Projekt ECCLESIA tak v konečnom dôsledku prispieva k posilneniu princípov dôveryhodnosti a transparentnosti."

V závěrečné části svého vystoupení informoval o záměru rozšířit síť integrovaných kontaktních bodů i do příhraničních regionů Maďarska a Ukrajiny a shrnul projekt jako příklad, jak mohou moderní technologie usnadnit přístup k duchovním dobrům.

Mohlo by vás zajímat