Řešení příjmu objednávek plastových okenních profilů Gealan

Zákazník:

Společnost IQ System je součástí celoevropské sítě dodavatele okenních profilů a souvisejícího sortimentu, firmy Gealan Fenster Systeme. Obsluhuje přibližně stovku výrobců oken v České republice a na Slovensku. Dodává jim produkty výrobního závodu Gealanu v Německu. Jedná se o různé okenní profily a související sortiment, což představuje několik set položek.

Situace před zahájením projektu:

Firma dosahuje na českém trhu výborných výsledků, rychle roste a musí tudíž zpracovávat stále vyšší počet objednávek od výrobců oken. K tomu byla používána aplikace vyvinutí na míru pro IQ Service. Tato aplikace byla distribuována na CD, jednotliví výrobci oken si ji nainstalovali do svých počítačů a vytvářeli v ní objednávky, které pak posílali e-mailem. Tento systém pokryl přijímání objednávek, vyskytovaly se však problémy s aktuálností číselníků produktů. V případě každé změny totiž bylo zapotřebí distribuovat všem zákazníkům (výrobcům oken) aktualizační CD a zajistit, že si tuto aktualizaci skutečně nainstalují. A to se často nepodařilo. V takových případech vznikaly chybné objednávky nebo se záležitost řešila po telefonu, což je opět náchylné k chybám.

Společnost IQ Service také potřebovala lepší centrální evidenci všech objednávek. Data o každé objednávce byla sice dohledatelná, toto hledání však bylo příliš pracné, než aby bylo možné jej využívat při přijímání každodenních obchodních rozhodnutí.

Situace po nasazení řešení:

Dnes jsou každému výrobci oken k dispozici tři inteligentní formuláře. Dva z nich slouží k objednávkám produktů, třetí umožňuje získat přehled o objednávkách za minulá období. Veškeré aktualizace jsou prováděny automaticky – když se uživatel připojí k internetu, formulář jej upozorní na aktualizaci a nabídne její stáhnutí.

Data z objednávkových formulářů jsou odesílána do centrální databáze, odkud jsou vytvářeny objednávky pro výrobní závod v Německu. Jednotliví výrobci oken mohou prostřednictvím svých formulářů získat z databáze údaje o předešlých objednávkách. Vedení společnosti IQ Service má k dispozici veškerá data o dosavadních objednávkách a může z nich snadno vytvářet reporty, v nichž vidí fakta, která potřebuje k přijímání kvalifikovaných obchodních rozhodnutí.

Základní přínosy lze shrnout takto:

• řešení jednodušší pro zákazníky
• automatizovaná distribuce aktualizací
• zrychlení procesu objednávky
• snadný přístup k informacím potřebným pro kvalifikovaná obchodní rozhodnutí
• vysoká bezpečnost bez snížení pohodlí uživatelů – díky tomu, že každý zákazník má vlastní formulář, není třeba řešit otázky logování, hesel atd.

Dodané produkty a služby:

Publikační licence 602XML a databáze 602SQL, bezplatná klientská aplikace 602XML Filler v počítačích výrobců oken. Podpora při nasazení produktů a pravidelné konzultace.

Mohlo by vás zajímat