Recyklujte papír. Není to jen bezduché heslo…

Horko a především dlouhodobé sucho s minimem srážek proměnily velkou část České republiky ve vysušenou krajinu. Mizí čerstvá svěží zeleň, stejně jako voda – povrchová i ta podzemní. Voda, která je nezbytnou a důležitou složkou různých provozů. Včetně těch na výrobu papíru. Způsoby, jak velkou spotřebu vody snížit, existují. Jaké to jsou? Třeba recyklace použitého papíru nebo nahrazení papíru přechodem do „virtuálního prostoru“.

Sucho provázené vedry postihlo v závěru letošního srpna 94 procent území České republiky a v 70 procentech už šlo o sucho výjimečné, či dokonce extrémní. Ztráty počítají zemědělci, lesáci, ale i pracovníci v dalších odvětvích závislých na vodě. A hledají se řešení, jak co nejefektivněji a nejúsporněji nakládat s vodou.

Platí to i pro papírenské provozy. Není divu. Na výrobu jedné tuny nového běleného papíru je třeba dvě až tři tuny dřeva, což je přibližně jeden vzrostlý strom, přibližně 85 000  litrů vody a množství elektřiny. K tomu je nezbytné přidat i negativní vliv výroby papíru na životní prostředí.

Stručně shrnuto, dost důvodů a argumentů pro to, aby se použitý papír třídil, recykloval a dál využíval jako druhotná surovina. Slovo recyklujme není v tomto případě žádná prázdná fráze ani bezduché heslo. Ostatně, spotřeba energie při výrobě recyklovaného papíru je poloviční, spotřeba vody pětkrát nižší, a produkce odpadních vod dokonce až patnáctkrát nižší. Navíc kvalita recyklovaného papíru je srovnatelná s kvalitou papíru vyrobeného z dřevní hmoty.

Samozřejmě, papír nelze recyklovat do nekonečna. Pak se nabízí další řešení – tím prvním je omezit nadměrné a zbytečné používání kancelářského papíru, tou druhou pak nahradit papír elektronickou cestou. Díky digitalizaci – třeba ve fotografii – se stal papír už minulostí, svého času revolucí se staly elektronické čtečky knih. Elektronizace čím dál tím víc proniká do všech sfér lidské činnosti, i když představa kanceláře bez papíru ještě nejspíš zůstane na dlouho jen snem.

Průměrný člověk spotřebuje za svůj život množství papíru, kvůli němuž padne les o rozloze asi půl hektaru, což odpovídá ploše menšího fotbalového hřiště.