Proč to bez elektronického podpisu nepůjde

Nová směrnice o dani z přidané hodnoty, která vstoupila v účinnost na začátku letošního roku a postupně bude implementována do legislativy členských států, hovoří spíš o „integritě“ či „autenticitě“ dokumentu než o elektronickém podpisu. Nicméně požadavky, které nastoluje, prakticky není možné splnit jinak než připojením elektronického podpisu. Tvrdí to ve svém článku Friso de Jong, zakladatel evropské platformy pro důvěryhodnou elektronickou fakturaci.

Jaké jsou jeho argumenty?

S elektronickým podpisem máte jistotu, že postupujete podle zákona a že tomu tak budou rozumět i úřady. Je pravděpodobně možné najít i další cesty, jak zajistit takové parametry jako autenticita či integrita dokladů. Ale je otázka, jak je to s jejich stálostí v čase, jsou technicky komplikované, nákladné… a vlastník dokladu stojí před úkolem jak přesvědčit úřady, že ta která metoda je korektní.

Profesionální firma vydává korektní doklady

Elektronický podpis poskytuje velmi rychlou průkaznost. De Jong popisuje modelovou situaci, kdy faktura nebyla proplacena ani po urgencích a dochází k jednání před soudem nebo jinou rozhodčí instancí. Jedna ze stran předloží doklad. Druhá tvrdí, že tento doklad byl dodatečně pozměněn. Jednání se odročuje, znalci kontrují stanovisky a místo rychlého rozhodnutí je tu perspektiva zdlouhavého sporu.Se správně připojeným elektronickým podpisem (a časovým razítkem, dodejme) lze pravost dokumentu prokázat během několika vteřin.

Jižní Amerika striktně míří k povinným elektronickým dokladům a povinnému elektronickému podpisu.

Působí to profesionálněji. Jestliže na vašich dokladech je elektronický podpis, je to výraz toho, že se snažíte dělat věci správně a bezchybně a že vám na zákaznících záleží. Poskytujete jim nejen zboží či službu, ale také korektní doklad, který lze bez problémů dát do účetnictví.

Do zámoří jedině se zaručeným podpisem

Obrana proti podvodům. Elektronický podpis také chrání proti útokům, kdy je faktura po cestě nahrazena podvrženým dokladem s jiným číslem účtu. O takové možnosti se často hovoří, ale přesto nekontroluje autenticitu dokladů téměř nikdo.

Jestliže na vašich dokladech je elektronický podpis, je to výraz toho, že
se snažíte dělat věci správně a bezchybně a že vám na zákaznících
záleží.

Obchod s dalšími částmi světa. Zatímco Evropská směrnice poskytuje určitý prostor i pro vývoj dalších technologií, třeba jižní Amerika striktně míří k povinným elektronickým dokladům a povinnému elektronickému podpisu. Takže pokud někdo vydává faktury s řádným elektronickým podpisem podle ETSI, může je posílat kamkoliv. Alternativní řešení vytvářená na míru budou mít problémy.

Celý text si můžete přečíst zde.

Mohlo by vás zajímat