Praha: Žádost o přidělení bezbariérového bytu

Vyplnění takové žádosti představuje relativně složitý úkol, protože je k němu třeba shromáždit různé podklady. Magistrát hlavního města Prahy se rozhodl tuto situaci svým občanům usnadnit nasazením inteligentních formulářů. Žadatel o byt si formulář stáhne na svůj počítač, a postupně vyplňuje off-line, tak jak se mu daří získávat potřebné podklady. Po úplném vyplnění a vložení všech příloh jej odešle elektronickou cestou.

Z hlediska pražského magistrátu nebylo toto nasazení jen opatřením pro usnadnění situace tělesně postižených občanů, ale také pilotním projektem. Poté, co se inteligentní formuláře 602XML v této situace osvědčily, byla tato technologie masivně nasazena na portále www.praha.eu.

 

 

 

Mohlo by vás zajímat