Portály veřejné správy jen pro bohaté a úředníky?

Veřejná správa sice vynakládá velké prostředky na projekty eGovernmentu, ale na místě jsou obavy, že výsledná řešení budou přístupná jen malé části obyvatel.Je vysoké riziko, že veřejná správa vynaloží značné prostředky na projekty eGovernmentu, jež budou přístupné jen malé části obyvatel. V současné době jsou totiž vypisovány tendry na řešení, která budou funkční za jeden až dva roky a budou používána v následujících třech letech. Často se ale nebere ohled na to, jaká zařízení budou za pár let používána – většina lidí bude totiž vybavena tabletem a z osobních počítačů se stanou relativně drahá zařízení určená hlavně expertům.Stává se pravidlem, že po dokončení každého kvartálu publikují analytické společnosti data o tom, o kolik klesl prodej počítačů a notebooků a jak narostl prodej smartphonů a tabletů. Agentury se shodují v tom, že jde o dlouhodobý trend – v regionu střední Evropy je tomu tak již sedm kvartálů po sobě. Neznamená to, že by počítače měly zmizet ze světa. Posouvají se ale do pozice zařízení, s nímž pracují profesionálové – účetní, programátoři, analytici a další. Základní volbou pro běžné uživatele začíná být tablet. V něm lidé sledují filmy, čtou knihy, posílají e-maily, přistupují k sociálním sítím, provádějí bankovní transakce a řeší i další životní situace.(zdroj: Gartner)Světové prodeje osobních počítačů a tabletů podle analytické společnosti Gartner: Trhy regionu střední a východní Evropy tento trend poměrně přesně kopírují. Skutečná změna probíhá ještě rychleji, než by se mohlo z grafu zdát. V kategorii tabletů totiž nejsou zahrnuty smartphony, kterých se prodává několikanásobně více, přičemž některé větší telefony jsou tabletům v podstatě rovnocenné. Kategorie počítače oproti tomu zahrnuje veškerá zařízení – pevné stanice, notebooky a ultrabooky, včetně těch s dotykovými obrazovkami.

Jiná zařízení, jiní uživatelé

V roce 2015 se tedy bude prodávat více tabletů než klasických počítačů. Ale mění se ještě něco jiného. V roce 2012 se tablet pořizoval jako doplněk k notebooku a kupovali si jej především lidé s výrazně nadprůměrnými příjmy. Typickým vlastníkem iPadu 1 byl vysoký manažer nebo student z bohaté rodiny. Dnes se tablety pořizují místo počítačů a kupují si je lidé, pro něž je osobní počítač příliš drahý.Veřejná správa v ČR jako by tuto změnu téměř nezaznamenala. Úřady a státní organizace na všech úrovních postupně budují řešení pro elektronickou komunikaci s občany (což je chvályhodné), nicméně většina z nich nasazuje řešení přístupná pouze z klasických počítačů.Jestliže dnes někdo začíná takové portálové řešení budovat, bude nejspíš zprovozněno v příštím roce a s ohledem na přijatelnou návratnost by mělo sloužit minimálně tři roky, tedy do roku 2017. Přesun k tabletům, o němž hovoříme, získá do té doby tak masivní charakter, že uživatelé klasických počítačů s Windows budou v menšině. (zdroj: Gartner)Tento graf ukazuje, z jakých zařízení budou lidé přistupovat k internetu v zemích střední Evropy (Gartner podrobnější rozdělení neuvádí) na konci roku 2015: 

  1. Android
  2. Windows (veškerá pevná i mobilní zařízení s jakoukoliv verzí operačního systému)
  3. iOS a MacOS
  4. Ostatní

Pevné počítače s Windows nebudou tedy představovat více než čtvrtinu použitých zařízení. (zdroj: Gartner)
Situace v roce 2017, v době, kdy by ještě měla fungovat dnes budovaná řešení pro elektronickou komunikaci s občany:
 

  1. Android 
  2. Windows (veškerá pevná i mobilní zařízení s jakoukoliv verzí operačního systému) 
  3. iOS a MacOS 
  4. Ostatní 

Z grafu je zřejmé, že Android dále zvýší podíl. OS Windows bude jednou
ze dvou výrazných alternativních platforem, nikoliv převládajícím
standardem.Nabízí se námitka, že mnoho lidí má v kapse
smartphone, z něhož se občas podívá do e-mailu nebo na jízdní řád, a
který nepoužívá ke skutečné práci nebo řešení životních situací. S tím
Gartner počítá, a proto uvádí ještě údaj pouze za počítače, tablety,
hybridní zařízení (kombinace počítače a tabletu) a "prémiové
smartphony", tedy pouze za ta zařízení, která mohou být reálně použita
k práci nebo řešení životních situací.Graf ukazuje, že i v kategorii přístrojů reálně používaných k řešení životních situací klesne podíl Windows již příští rok pod 50 % a bude dále klesat, i když ne příliš rychle. Připomínáme, že kategorie Windows zahrnuje nejen pevné počítače a notebooky, ale i veškerá zařízení s kteroukoliv verzí mobilních Windows.Protože jsme zatím citovali jen analytiky Gartner, je na místě připomenout, že konkurenční IDC vidí základní trendy shodně, a že globální trend nástupu Androidu je rychlejší než středoevropský. Není tedy vyloučeno, že vše proběhne rychleji, než uvádíme.

Hrozí vícenáklady?

Zatímco čtete tento článek, připravují další úřady internetové řešení pro poskytování služeb široké veřejnosti a toto řešení připravuje pouze pro klasická Windows. I kdyby měla být v provozu pouhé tři roky, bude k němu mít přístup méně než polovina občanů připojených k internetu. Kdybychom mohli vyčlenit pouze ty respondenty, kteří nebydlí v Praze a nemají asistentku (a kteří tudíž potřebují služby eGovernmentu nejvíce), klesl by podíl pevných počítačů s Windows někam ke čtvrtině.Mohou se tak narodit projekty, které budou muset být ve velmi krátké době aktualizovány s vícenáklady. Tentokrát ne kvůli zlovolnému úmyslu nebo korupci, ale prostě proto, že úředníci odpovědní za přípravu výběrových řízení nesledují trendy. V práci sedí u počítače, a tudíž pokládají za naprosto samozřejmé, že osobní počítač je a bude základním nástrojem pro vyřizování pracovních i osobních záležitostí.Ale abychom nebyli jen kritičtí, jsou i výjimky. Například jedna velká instituce ústřední státní správy už vybírá řešení "určené pro používání z PC a mobilních zařízení (tabletů, chytrých telefonů) s běžně používanými operačními systémy dostupnými v ČR".Robert Stránský, senior konzultant a analytik Czech Marketing GroupPřevzato z portálu z magazínu Moderní obec na portálu Ihned.cz.

Mohlo by vás zajímat