Podniky

Pro komerční sféru jsou inteligentní formuláře zajímavé mimo jiné tím, že jejich počet není nijak omezen, takže mohou být využity pro pokrytí všech procesů, které nezahrnuje velký informační systém. Formuláře mohou být vystaveny například na firemním intranetu, s tím, že každý zaměstnanec má přístup jen k těm, které jsou pro jeho práci relevantní. Nejčastěji bývají pokryty následující oblasti a procesy:

 

  • Nákup zboží a služeb
  • Provozní formuláře
  • Lidské zdroje
  • Obchod a marketing
  • Evidence smluv
  • Dodavatelsko-odběratelský řetězec
  • ISO a řízení kvality

Tisková zpráva: Form Server

Případová studie FlowTech

Případová studie Gealan

Rozhovor s kýmsi

Další tisková zpráva 

Mohlo by vás zajímat