Podnikové datové schránky a elektronizace procesů

Ve čtvrtek 3. září byla zahájena série seminářů na téma Elektronizace procesů – datová schránka může být začátkem. První setkání proběhlo v Liberci, následovat budu Ostrava (8. září), Olomouc (9. září) a poté Brno, Praha a Plzeň.

Druhou oblastí je konverze dokumentů, tedy vytváření elektronických souborů „se stejným právním účinkem“ jako původní papírové objednávky, smlouvy, faktury, čestná prohlášení apod.

Obsah semináře určeného představitelům podniků všech velikostí lze v podstatě rozdělit do tří oblastí. První z nich je problematika správy podnikové datové schránky – co je třeba zvládnout do konce letošního října, jak bude situace měnit příští rok, kolik zásilek je možné očekávat, jaká jsou nejčastější a rizika a chyby a jak se jich vyvarovat. Druhou oblastí je konverze dokumentů, tedy vytváření elektronických souborů „se stejným právním účinkem“ jako původní papírové objednávky, smlouvy, faktury, čestná prohlášení apod. To zahrnuje nejen autorizovanou konverzi prováděnou notáři a pobočkami Czech POINTu, ale i konverzi, kterou si podnik za určitých okolností může provádět vlastními silami. Třetí diskutovanou oblastí jsou možnosti využít změn v legislativě a nahradit oběh papírů nejen v komunikaci mezi podnikem a úřadem, ale i ve vnitřním oběhu v organizaci.

Seminář pokrývá tuto problematiku z různých stran – od právního rámce přes typické reakce uživatelů a pohled auditorů či práci s elektronickým podpisem až po ukázky obrazovek a diskuze o odpovědnosti za řádný průběh procesu. Obsahem semináře naopak není základní ovládání datové schránky občana přes internetové rozhraní.

Hlavním organizátorem je časopis eGovernment, partnery jsou firmy Novell a Software602, podrobnější informace a možnost registrace najdete na adrese www.egovernment.cz

Mohlo by vás zajímat