Podepisování dokumentů v centrální bance

Společnost Software602 zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku softwarového řešení/produktu Print2PDF pro Českou národní banku. ČNB bude tento produkt využívat pro vytváření elektronických originálů pro datovou schránku, pro převod do PDF a opatřování uznávaným elektronickým podpisem.

Print2PDF zároveň umožní centrální bance opatřit dokumenty několika uznávanými elektronickými podpisy s využitím připraveného inteligentního formuláře.

Jedná se o další ze série tendrů ve významných orgánech státní správy, které Software602 vyhrála se svým produktem Print2PDF.Tento produkt využívají ke konverzi dokumentů například Český telekomunikační úřad, Národní bezpečnostní úřad a několik ministerstev.

Bližší informace o Print2PDF najdete zde

 

Mohlo by vás zajímat