Počty elektronicky podepisovaných dokumentů rychle rostou

V roce 2014 bylo ve světě podepsáno přes 200 milionů elektronických dokumentů s právním účinkem. Proti roku 2013 to znamená nárůst na dvojnásobek, přičemž tento trend má dále pokračovat. V roce 2017 tak uživatelé podepíšou přes 700 milionů dokumentů. Uvádí se to v právě vydané studii Forrester Research.

V tomto číslo nejsou zahrnuty dokumenty, k nimž podpis připojil systém důvěryhodného doručování (např. datové schránky).

„Užívání plnícího pera k podepisování dokumentů se rychle stává zastaralou záležitostí,“ uvádí se ve studii. Firmy se snaží digitalizovat celý proces práce s dokumentem, což zahrnuje i připojování elektronického podpisu. Podle analytiků Forrester Research je toto urychlení růstu dáno především nástupem modelu SaaS (Software as a Service), který firmám zpřístupňuje potřebné nástroje z cloudové platformy bez nutnosti cokoliv kupovat a implementovat.

Ukazuje se také, že až po určité době používání elektronického podpisu si zákazníci naplno uvědomují jeho přínosy. Proto lze očekávat postupné zrychlování tempa růstu trhu s elektronickým podepisováním. Studii je možné zakoupit zde.

Nicméně podle Forrester Research stále platí, že trh s elektronickými podpisy má charakter mladého rozvíjejícího se trhu a že Evropa je výrazně pozadu za Spojenými státy. S tím, jak bude trh dospívat, se bude zmenšovat počet kvalifikovaných certifikačních autorit, až postupně převládne několik globálních hráčů, které budou doplňovat menší regionálně zaměřené firmy.

Mohlo by vás zajímat