Po Czech POINTu a datových schránkách by měly následovat další projekty

CFO WORLD: Když už jste zmínil vaše srdeční téma – elektronickou komunikaci, musím se vás zeptat na současný stav elektronizace veřejné moci u nás. Co by se mělo především zlepšit?

Vladimír Smejkal: Budování e-governmentu v ČR začalo před osmnácti lety, leč tento proces nejen že neskončil, ale realisticky vzato nemůže skončit nikdy. Podle toto, která vláda byla právě u moci, dařilo se e-governmentu více či méně, paradoxně nikoliv v závislosti na levicové či pravicové orientaci, ale spíše na osvícenosti určitých osob.

Zatímco Ministerstvo informatiky toho moc pro e-government neudělalo, díky vedení Ministerstva vnitra se v letech 2006 až 2009 odehrály nejvýznamnější kroky v této oblasti, a to s využitím základů, položených legislativou z roku 2000. Vznikl tzv. eGon MV ČR, jehož jednotlivé „orgány“ tvoří dnes český e-government. Prvním krokem, který skutečně realizoval rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti, se staly pobočky Czech Point, jichž je dnes více než tři tisíce.

Druhým zásadním krokem, díky němuž má Česko zřejmě celosvětové prvenství, bylo v roce 2008 přijetí zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, neboli tzv. eGovernment Act. Vznikl a je masivně používán informační systém datových schránek, který již přenesl více než třicet milionů zpráv a má přes 400 tisíc uživatelů, jakkoliv by po technické stránce mohlo být řešení daleko lepší.

Zatímco Ministerstvo informatiky toho moc pro e-government neudělalo, díky vedení Ministerstva vnitra se v letech 2006 až 2009 odehrály nejvýznamnější kroky v této oblasti, a to s využitím základů, položených legislativou z roku 2000.

Je třeba ocenit i významný posun v resortu Ministerstva spravedlnosti ve stejných letech, kde byl po mnoha letech zahájen proces elektronizace justice, jehož výsledkem kromě spolupráce na datových schránkách byla modernizace procesních předpisů a elektronický platební rozkaz, jakož i různé informační portály e-justice.

S pádem vlády v roce 2009 začalo budování e-governmentu opět stagnovat. Sice byl ještě přijat zákon o základních registrech veřejné správy, ale jejich budování se značně zpomalilo. Další projekty, které byly připravovány na MV ČR, tedy eObčanka, eSbírka, eVolby, či v jiných resortech, například elektronický soudní spis, již bohužel utichly zcela. Vláda „úřednického“ premiéra Fischera jako by nebrala e-government vůbec v potaz.

Bohužel ani nyní není situace o mnoho lepší. Ministerstvo vnitra zřejmě rezignovalo na další budování e-governmentu, možná i v souvislosti s problémy okolo veřejných zakázek na jednotlivé základní registry. Ale tím pádem chybí někdo, kdo by uchopil tak aktuální témata, jako jsou především zmíněné elektronické volby nebo dynamický biometrický podpis, který by odstranil stávající problémy s elektronickým podpisem kryptografickým a jeho certifikáty s omezenou dobou platnosti.

Celý text rozhovoru najdete zde.

Mohlo by vás zajímat