Ochrana před trestní odpovědností firem

Někdy je na místě investovat do obrany proti riziku, jindy je možné jej podstoupit. Závisí na okolnostech, kalkulaci a konec konců i povaze konkrétního manažera (proto se hovoří o tzv. „risk appetite, tedy ochotě podstupovat riziko). Ale asi nejhorší variantou je o riziku vůbec nevědět a nechat se zastihnout úplně nepřipraven. I proto pořádají advokátní kancelář Tomáše Gřivny a Software602 seminář, který praktické aspekty právní odpovědnosti firem a jejich možnosti řeší. Registrovat se můžete zde.

Ze zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.) vyplývá, že za určitých okolností může být trestní odpovědnost za jednání zaměstnance připsána firmě, a v důsledku členům představenstva. Firma pak může stát před úkolem prokázat, že „učinila všechno, co po ní bylo možné spravedlivě žádat“, aby nepřijatelnému jednání svých zaměstnanců zamezila. To může znamenat směrnice, školení, etické kodexy nebo jiná opatření.

Problematiku osobně vysvětlí doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D, který se podílel na konečném znění textu zákona, zejména v posledních fázích projednávání v rámci Legislativní rady vlády.

Software602 je dodavatele technologie, která umožní přípravu, schvalování a archivaci potřebných dokumentů elektronizovat a částečně automatizovat. Vše může být řešeno i papírově, ovšem za cenu obrovské pracnosti.

Mohlo by vás zajímat