Když asistentka odcházela na mateřskou dovolenou, odvíjely se myšlenky jejích kolegů zhruba takto: Které části její práce bude možné automatizovat? Opravdu je zapotřebí vyčleňovat čas lidí na to, aby...
Společnost Software602 uvolnila novou verzi serverového nástroje pro automatizované vytváření důvěryhodných dokumentů a práci s nimi Software602 Print2PDF X. Díky novým funkcím může být tento nástroj...

Stránky