„Stává se stále běžnější součástí advokátní práce, že když advokát potřebuje nahlédnout do spisu, zjistit stanovisko nebo se třeba ujistit o přesném znění plné moci, vezme tablet a podívá se do...
Každý z nás ví co dělat s papírovým dokumentem, který opouští naši firmu. Sice zpravidla nepoužíváme slova jako “čitelnost” nebo “věrohodnost původu”, ale chováme se, jako bychom je dobře znali,...

Stránky