I v říjnu a listopadu rychle rostl počet měst, která se rozhodla vytvářet elektronické dokumenty s právním účinkem pomocí produktu Print2PDF. Oceňují na něm zejména snadné elektronické podepisování (...
Magistrát statutárního města Přerov nasadí podnikové řešení Print2PDF od Software602. Přibližně 350 uživatelů tak získá možnost vytvářet PDF soubory s různými profily a podepisovat je elektronickým...

Stránky