O portálu

K čemu slouží portál www.bezpapiru.cz?

Bezpapiru.cz je jediný český portál, který se je zaměřen na otázky související s přechodem od listinných k elektronickým originálům dokumentů. Máme za to, že se jedná o dalekosáhlou a fascinující změnu, která dá novou podobu nejen administrativním procesům, ale poznamená celý náš životní styl. Pozornost, kterou jí věnují technologická média v rámci kolonky DMS, tomu neodpovídá.

To, že se smlouvy a dokumenty neschvalují propisovačkou a neskladují v šanonech, ale schvalují z mobilního telefonu a skladují na serveru v cloudu, to může působit jako technikálie, ale ve skutečnosti se jedná o změnu srovnatelnou  od přechodem z pergamenu k papíru. Ani tehdy si lidé nedokázali představit, jak odlišný bude nový svět od toho dosavadního.

Právě příprava, podpora a urychlení těchto změn je posláním portálu www.bezpapiru.cz. Chceme povzbudit ty, kdo o přechodu k elektronickým originálům dokumentů uvažují. Chceme vyzvednout příklady těch, kteří tímto přechodem úspěšně procházejí. Chceme zprostředkovat znalosti a zkušenosti, které usnadní přechod těm, kdo je budou následovat. A chceme varovat před chybami, které by mohly znamenat, že místo usnadnění práce přinesou elektronické dokumenty zbytečné náklady a právní komplikace.

Součástí bezplatně poskytovaných služeb portálu jsou také specializované semináře. 

Provozovatelem portálu je společnost Software602, jednička v elektronizaci dokumentů i procesů. 

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nebo pokud nám chcete nabídnout příspěvek, můžete nás kontaktovat na emailové adrese hampl @ 602.cz.

Mohlo by vás zajímat