Nezmrzne nám eGon?

Nejsem podnikatel, nevlastním firmu. Chce se mi říci – naštěstí! Nezávidím nikomu byrokratickou i jinou zátěž, jíž je podnikatelská sféra – navzdory proklamacím patrně všech vlád v posledních dvaceti letech – stále vystavena. Nejde jen o „papírování“, ale celkové podmínky, které zdárně přispívají k rozvoji podnikání snad jen v očích nenapravitelných optimistů s nejrůžovějšími brýlemi.

Jak se zdá, i to, co bylo v posledních letech vykonáno pozitivního a mělo dál pokračovat (respektive být dokončeno), může se v lepším případě zbrzdit, v horším případě se může další rozvoj zcela zastavit. Mluvím o elektronizaci veřejné správy čili eGovernmentu, jenž v podobě panáčka eGONa, CzechPOINTu či datových schránek přispěl ke zjednodušení komunikace mezi občanem i podnikatelem na jedné straně a institucemi veřejné správy na straně druhé.

Jistě už se nestane, že by eGon umřel až do té míry, že bychom kvůli výpisu z trestního rejstříku museli jezdit na Pankrác a tam čekat několik hodin ve frontě. Nebo že bychom místo prostého stažení datové zprávy museli znovu chodit na poštu. Ale může se stát, že projekty nebudou pokračovat a že některé věci zůstanou nedotažené.

V tuto chvíli nevíme přesně, nakolik se vládní rozpočtové škrty promítnou v projektech eGovernmentu, existuje však řada indicií a více či méně zaručených zpráv, že výrazně. A že ohroženo může být i čerpání „evropských peněz“.

Přitom důsledná elektronizace veřejného sektoru doplněná vhodnými procesními změnami v jeho fungování by vedla k úsporám, celkovému zeštíhlení a modernizaci úředního aparátu. A v řadě případů by to umožnilo lepší využití investice, které již byly podniknuty v minulosti.

Stačí se zamyslet nad tím, jakou vážnost vláda přikládá oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Podpora Czech POINTu a datových schránek byla sice přímo zařazena do programového prohlášení vlády, na druhou stranu vidíme agendu rozdělenou mezi několik ministerstev, a není nikoho, kdo by měl pravomoci a autoritu prosadit změny napříč institucemi. 

A není ani nikoho, kdo by za pozitivní změny bojoval se stejnou vervou jako třeba za zachování platových tabulek. Nebo víte o demonstrantech, kteří by třeba zablokovali dálnici, protože od nich úřady odmítají přijmout nějaké podání elektronicky? Nebo jste viděli demonstrace státních zaměstnanců proti povinnosti tisknout při skartování elektronický dokument? 

eGON jako symbol eGovernmentu „je v přeneseném významu živý organismus, ve kterém vše souvisí se vším a fungování jednotlivých částí se navzájem podmiňuje“, jak zní mnohokrát citovaná definice. Pokud jeden či více orgánů odumře, bude z eGONa politováníhodný mrzáček. Na mráz a tuhou zimu to asi svádět nepůjde.

 

Mohlo by vás zajímat