Náš život s Czech POINTem - jak začalo budování systému a jak se pracuje na jeho rozvoji

Czech POINT je pro většinu z nás místem, kam si chodíme pro výpisy nebo podávat některé žádosti. Něčím, co prostě funguje a čemu není třeba věnovat příliš pozornosti. Pro lidi „na druhé straně opony“ Czech POINT ovšem představuje kus života. Tito lidé pracují většinou na Ministerstvu vnitra ČR, ale najdete je i u dodavatelů technologií.

„Nepohrdej dnem malých začátků,“ říká jedna stará moudrá kniha. O Czech POINTu to platí na 100 %. Při pohledu na dnešní seznam tisíců kontaktních míst by člověk skoro nevěřil, že na začátku byly tři inteligentní formuláře na jediném úřadě, kterým byla městská část Praha 13. „Technicky to nebylo až tak obtížné. Spíš všechno zařídit, vybavit kontaktní místo a instruovat uživatele,“ vzpomíná senior konzultant Ing. Rudolf Tonner ze Software602, který se průkopnické události dne 21. března 2007 spolu s pracovníky ministerstva vnitra zúčastnil. Už tehdy byl úřad označen bleděmodrým logem. 

Už tehdy se jednalo o stejné formulářové řešení, na jakém běží Czech POINT dodnes. Tedy architektura připravená na neomezené rozšiřování.

Vlastně to úplný začátek nebyl. Už v předcházejících letech přemýšleli v Software602 jak to udělat, aby občan mohl snadno a rychle získat výpisy z rejstříků. Tehdy se to ukázalo jako legislativně neschůdné, nicméně kus práce se udělalo. Mimo jiné to vedlo ke zjištění, že technologie HTML není pro tyto účely použitelná a že slibnou cestu představují inteligentní formuláře 602XML. Když se v roce 2007 na ministerstvu vnitra rozhodli podniknout krok ke zvýšení komfortu občanů, vybrali právě tyto inteligentní formuláře.

Řešení nasazené v Praze 13 se osvědčilo, takže přišly na řadu další města a obce. Ministerstvo vnitra stanovilo harmonogram jejich připojování, Rudolf Tonner s kolegou z ministerstva sedli do modré fabie a postupně je objížděli. „Zpravidla jsme předem kontaktovali starostu, a bylo vidět, že si obce té příležitosti váží. Milé přivítání, úsměvy, chlebíčky… připravený počítač a většinou i někdo odpovědný za IT úřadu. Nainstalovali jsme formuláře a ukázali úředníkům, jak se s nimi zachází. Pokud to bylo možné, snažili jsme se stíhat dvě obce denně,“ vypráví. Tehdejší čas byl pro něj náročný i tím, že pokud si v některé obci nevěděli rady, volali na mobil. Velmi často se z problému vyklubala záležitost běžného ovládání počítače. „Když začal fungovat regulérní help desk, hrozně se mi ulevilo,“ říká dnes Rudolf Tonner.

Software602 je relativně velká firma, která nicméně není svázána nesmyslnými korporátními pravidly… Když pracujete s šestsetdvojkou, víte, že to, co mají udělat, udělají bez zbytečných debat.

Formuláře bez omezení

Podstatné je, že už tehdy se jednalo o stejné formulářové řešení, na jakém běží Czech POINT dodnes. Tedy architektura připravená na neomezené rozšiřování. Jak k tomu Ing. Tonner uvádí, jediným omezením, které je třeba občas řešit, jsou kapacity jednotlivých rejstříků. Počet připojených měst a obcí postupně narůstal, v listopadu 2007 překročil 50.
„Měnily se vyhlášky a na podzim bylo jasné, že od ledna má být připojeno asi 1000 obcí. Najednou se z toho stal obrovský projekt, o kterém se všude mluvilo,“ vypráví Rudolf Tonner. V té době už ale šestsetdvojka nebyla jediným partnerem ministerstva vnitra. Novell převzal odpovědnost za vytváření virtuálních identit nových uživatelů, Computer Help zase za jejich školení. Přesto byly poslední měsíce roku 2007 asi nejnáročnější částí projektu, i proto, že kromě připojení dalších míst se připravovalo i rozšíření agend. Poskytování výpisů z trestního rejstříku nebylo možné bez šifrované komunikace, takže se inteligentní formuláře 602XML musely učit nové věci. Ministerstvo vnitra bylo náročným zákazníkem, ale vše se podařilo zvládnout ke spojenosti jeho zaměstnanců i širší veřejnosti.

Každá nová agenda dnes vyžaduje zhruba desítku interaktivních formulářů – na městském úřadě totiž používají trochu jiné formuláře než na poštách, a tam zase jiné než na pobočkách hospodářské komory…

Projektový manažer přichází

Na začátku ledna 2008 se Czech POINT opět dostal pod světla reflektorů. „Byla to pro nás obrovská úleva. Byli jsme dobře připravení, a věděli jsme, že nebudou technické problémy, ale období předtím bylo opravdu náročné,“ říká Tonner. Taková úleva, aby si mohl dovolit dovolenou, to ovšem nebyla. Od roku 2008 je připojování dalších stanovišť v podstatě automatizováno, ale zato přibývají nové agendy. Postup je pokaždé v zásadě stejný. Nejdříve je třeba analyzovat zadání, pak zjistit, jaká data a v jakých formátech může poskytnout správce rejstříku, případně pro něj sepsat požadavky. A v dalším kroku vytvořit formuláře. Každá nová agenda dnes vyžaduje zhruba desítku interaktivních formulářů – na městském úřadě totiž používají trochu jiné formuláře než na poštách, a tam zase jiné než na pobočkách hospodářské komory a na zastupitelských úřadech v zahraničí. A nakonec pochopitelně důkladné testování.

V polovině roku 2008 Czech POINT oficiálně přešel z pilotní fáze do provozu. Proto také ministerstvo vnitra jmenovalo řádného projektového manažera. Stal se jím Ing. Luděk Šafář. „Do té doby se hodně věcí na projektu řešilo neformálně, na základě nadšení a zaběhnutých vazeb. Moje role byla dát věcem formálnější rámec. Trvalo mi přibližně měsíc, než jsem se zorientoval. Ale pomohlo mi, že tam byl opravdu moc dobrý projektový tým a že se projektu účastnil pan vrchní ředitel Kolář a ředitelka Stočesová. Jsou profesionálové, kteří své práci perfektně rozumí. To bylo hodně důležité,“ líčí svoje první dojmy.

Silvestrovské body

Během následujících měsíců se tedy podařilo řadu činností zformalizovat a veškeré podpůrné činnosti byly centralizovány pod správu jediného dodavatele – firmu Novell.
Mezitím pokračovalo přidávání dalších agend. Zvláště sledované byly výpisy z bodového hodnocení řidičů, které se vydávají od ledna 2009. „Silvestra jsem měl takového, že jsem si jen připil a publikoval formulář. Zato jsem měl to privilegium, že první výpis, který byl vystaven, byl na moje body,“ říká Rudolf Tonner.

V roce 2009 souviselo rozšiřování agend především s datovými schránkami. Formulářového konzultanta naopak mrzí, že nedošlo na šrotovné a výpis z karty zdravotního pojištění. „Byly by to zajímavé a elegantní formuláře,“ konstatuje.

Příjemná kombinace

Podle Luďka Šafáře je projekt zajímavý i někdy obtížný tím, že je veřejně velmi sledován a poměrně často se původní zadání vyvíjí. Vysvětluje, že to klade mimořádné nároky na projektový tým a i na technologii. „Někdy by se mi líbilo mít řešení bez nutnosti instalovat klienta na koncové počítače, ale kombinace formuláře a aplikace 602XML Filler nám umožňuje spoustu věcí, které by se jinak prostě nedaly udělat“. A jak se pracuje se Software602? „Je to příjemná kombinace. Relativně velká firma, která nicméně není svázána nesmyslnými korporátními pravidly, na jaké někdy narazíte v mezinárodních firmách. Když pracujete s šestsetdvojkou, víte, že to, co mají udělat, udělají bez zbytečných debat. Vlastně nikdy není problém věci udělat, spíš někdy není snadné je správně řídit. Ale během posledního roku je vidět velký posun i tady.“

Czech POINT je zatím neúspěšnější aktivitou českého eGovernmentu a pracovníci ministerstva vnitra věnují jeho rozvoji odpovídající pozornost.  Připravuje se tedy další rozšiřování počtu kontaktních míst i postupné přidávání dalších agend. Projektový manažer k tomu podotýká, že je vlastně otázkou, zda se ještě vůbec jedná o projekt. Typické projekty totiž mají vymezeno, kdy mají skončit, zatímco Czech POINT se neustále rozvíjí. „Nemělo by to být spíš řízeno jako dlouhodobá činnost? I taková debata nás určitě ještě čeká.“ Ať tato debata dopadne jakkoliv, je jisté, že už nikdy nebudeme muset čekat na výpisy z rejstříků tři týdny. A že stanoviště označená bleděmodrým „piškotem“ toho budou umět víc a víc. Pro někoho běžná služba, pro někoho kus života.

Mohlo by vás zajímat