Komerční sféra

I když každá obchodní nebo výrobní organizace řeší specifické problémy, některé okruhy se týkají prakticky všech. Například otázka, jak zvládnout všechny povinné administrativní činnosti i poté, co byl snížen počet zaměstnanců v podpůrných odděleních. Nebo otázka jak zefektivnit a urychlit procesy bez nutnosti implementovat drahý a těžkopádný informační systém. Nebo otázka, jak striktně zajistit dodržování schvalovacích pravidel, aniž by to vytvořilo dodatečnou byrokratickou zátěž.

Portál bezpapiru.cz přináší nejzajímavější zkušenosti výrobních podniků, prodejních organizací, dodavatelů finančních služeb a dalších firem, které podstatný kus papírování odstranily, a názory lidí, kteří se na tom podíleli a podílejí.