Jan Petr: Mobilizace procesů a BYOD brzy změní podobu procesů v bankách

Software602 byla v poslední době vidět především v souvislosti s archivací elektronických dokladů podle evropských standardů. Sleduje i nějaké další trendy?

Archivace pro nás zůstává jednou z priorit. Kromě toho se zabýváme formulářovými aplikacemi, tedy miniaplikacemi, které řeší obchodní problémy s využitím formulářových technologií. Zabýváme se i řízením procesů.

Vnímáme, že hlavním trendem dneška jsou chytrá mobilní zařízení. Jejich nástup otevírá cestu dvěma základním trendům, jimiž jsou mobilizace procesů a BYOD.

BYOD (Bring Your Own Device) označuje využití vlastního mobilního přístroje v práci, ale co si máme představit pod pojmem „mobilizace procesů"? Jak to spolu souvisí?

Mobilizace procesů je  - zjednodušeně řečeno  - převedení procesů od stolu do terénu, z osobního počítače na mobilní platformu.  Ukázkovým příkladem je elektronické bankovnictví. Dříve jste musel sednout ke stolu k počítači, spustit elektronické bankovnictví a zaplatit. Dnes můžete zaplatit obědy do školní jídelny pomocí smartbankingu třeba v kině před zahájením filmu.  Mobilní bankovnictví existovalo už dříve, ale až smartphony umožnily poskytnout zákazníkům plné funkce. Ovládání účtu se zmobilizovalo.

Sám jste ale připomněl, že SmartBanking má už skoro každá banka. Tak co ještě mobilizovat?

„Mobilizace procesů" bude znamenat zásah do většiny činností. Pracovník banky bude schopen dojít za zákazníkem, přinést přepážku ve svém iPadu a vymodelovat mu hypotéku pomocí  „BankCafe"  (kdo byl v prodejně Apple, ví, o čem mluvím). S tím, jak se procesy přenesou do terénu, bude se ukazovat, že některé produkty i způsob oslovení zákazníka mohou vypadat jinak. Barclay Bank nedávno nakupila 5000 tabletů. Určitě ne na hraní. Ale proč by si klient nemohl přinést vlastní zařízení? Tím se dostáváme i ke konceptu BYOD.

Když si uvědomíte, že kvalitní skener s rozpoznáním písma je v každém druhém mobilu, je rázem jasné, že nosit tašku s papíry je zbytečné.

Mobilizovat se budou i vnitřní procesy. Třeba personální oddělení nebo účtárna, kam se dříve smělo vstoupit jen na vyzvání a v úředních hodinách. Takové procesy by bylo možné mobilizovat, aby pracovník HR chodil za zaměstnanci, a ne naopak.  Pak tu jsou nejrůznější servisní služby a dodávkové služby, které jsou částečně mobilizované už dnes.  Dříve či později budou za stolem sedět jen vývojáři a analytici, všichni ostatní mohou být mobilní.

Když si uvědomím, kolik času a jaké náklady vyžaduje změna procesů ve větší organizaci, tak to vypadá, že by zavádění takové mobilizace procesů trvalo řadu let.

Právě proto jsme přišli s produktem Software602 Form Signer, který umožňuje rychle vytvářet formulářové aplikace s plným zabezpečením včetně elektronického podpisu nebo napojení na datové schránky. Tyto aplikace budou okamžitě použitelné na nejrůznějších zařízeních (iOS, Android, Windos, Mac) a jejich nasazení nebude vyžadovat zásah do informačních systémů, a tudíž ani zdlouhavé testování.

Díky tomu může analytik bez znalosti programování navrhovat a zároveň i vytvářet aplikace třeba pro hypotéky nebo úvěry pro prakticky jakékoliv zařízení. Může využívat funkce jako GPS, NFC, QR kody, čárové kody, vložení fotky nebo skenu apod.

Pokud budou procesy opravdu probíhat elektronicky včetně podepisování, stojíme před otázkou archivace elektronických originálů, které tak vzniknou. Někteří s tím váhají, protože si nejsou jisti, v jakém formátu dokumenty archivovat, s jakými náležitostmi a hlavně, jak je to s dlouhodobostí takové archivace. Existuje něco jako zaručeně správný postup?

Existují v podstatě dva typy přístupu. Privátní postupy jsou uloženy na důvěře, že subjekt poskytující služby bude existovat příštích 50 let, nezruší službu archivace a udrží si důvěryhodnost.

„Mobilizace procesů" bude znamenat zásah do většiny činností. Pracovník banky bude schopen dojít za zákazníkem, přinést přepážku ve svém iPadu a vymodelovat mu hypotéku pomocí  „BankCafe"

Vedle toho je možné postupovat podle evropských norem zakotvených i v české legislativě. Ty dávají nezávislost na výrobci i na konkrétní technologii. To je cesta, kterou doporučujeme my.

Vaše firma nedávno oznámila, že její konzultanti působí v mezinárodních skupinách ETSI (Europen Telecommunications Standards Institute), kde jsou rozvíjeny normy pro elektronickou archivaci. Ovlivňuje to vaší práci?

Pokud chcete být na špičce, je nezbytně nutné se účastnit práce na standardizačním procesu. ETSI je v tomto ohledu velmi otevřená firmám, které mají praktické zkušenosti z implementací a naše návrhy a doporučení se tak dostávají i do evropské legislativy.  

Před časem jste do Bankovnictví napsal, že organizace procházejí různými stádii vývoje, podle toho, jak jsou důležité dokumenty primárně papírové nebo elektronické. Konstatoval jste tehdy, že ačkoliv jsou české banky vybavené moderním IT, z hlediska přístupu k dokumentům je jejich mentalita papírová. Jak vidíte situaci dnes? Mění se to?

Mobilizace procesů přechod na elektronické dokumenty nesmírně urychluje. Když si uvědomíte, že kvalitní skener s rozpoznáním písma je v každém druhém mobilu, je rázem jasné, že nosit tašku s papíry je zbytečné.  Umožňujeme připojit v mobilní aplikaci elektronický podpis, takže uživatel může účetní doklad ofotit, elektronicky podepsat a odeslat e-mailem. Proběhne tak konverze se zachováním právního účinku. A pokud byste někdy v budoucnu znovu potřeboval papírový doklad, vytvoří vám ho na každém Czech POINTu. I s kulatým razítkem.

Takže odpověď na vaši otázku zní: Ano, mění se to. Ale ta největší změna je teprve před námi.

Máte tedy prognózu, jak rychle a jakým směrem půjde další vývoj?

Podle analytiků Gartneru budou roky 2014 a 2015 roky mobilních aplikací a mobilních zařízení. Prosazuje se BYOD. Letošní rok bude ještě trochu chaotický, ale potom přijde velký boom mobilizace procesů.  „Šestsetdvojka" bude připravena.

Vyšlo v měsíčníku Bankovnictví, v prosinci 2012

Mohlo by vás zajímat