Jak získávat souhrnné informace z různých systémů

Přibližně 10 let poté, co se začalo psát a přednášet o problematice datových skladů a business inteligence, se požadavek spojit informace z různých systémů a vytvořit z nich ucelené podklady pro rozhodování ozývá stále častěji i v menších firmách.

V praxi se ovšem ukazuje, že potřebné propojení aplikací je až neuvěřitelně pracné. Projekty vytváření datových skladů často trvají léta, o middlewarových platformách nemluvě. Přechod na koncept SOA (service oriented infrastrukture) je ještě komplikovanější, takže i mnoho velkých bank a korporací s takovým krokem váhá. Navíc jsou datové sklady a manažerské informační systémy vesměs poměrně málo flexibilní, takže pokud se vedení firmy rozhodne, že chce vycházet z jiných dat nebo ukazatelů, vyžaduje to opět složité zásahy do IT.

 

A pokud management požádá o jiná data, přenastavení formuláře lze provést doslova přes noc.

Inteligentní formuláře 602XML nabízejí řešení, které sice není schopné pokrýt všechny funkce sofistikovaných manažerských systémů, zato je jednoduché a lze jej nasadit prakticky okamžitě. Požadované informace jsou z různých systémů automaticky zadávány do inteligentního formuláře, který ji přenese do jednoduché databáze, odkud je možné ji prohlížet a třídit obyčejným tabulkovým kalkulátorem. Takových formulářů ukládajících data do téže cílové databáze, může pracovat řada zároveň. Do formulářů lze zadat i kalkulační vzorce, podle nichž se data vyhodnocují či zpracovávají. A pokud management požádá o jiná data, přenastavení formuláře lze provést doslova přes noc.

Konec konců, i Czech POINT lze popsat jako rozhraní, jehož prostřednictvím uživatel přistupuje k různým databázím.

Mohlo by vás zajímat