Jak je na tom Evropa s e-Governmentem

Poradenská firma Cap Gemini publikovala výsledky studie založené na dotazování 27 000 respondentů ze všech zemí EU, analýze různých projektů a praktických zkouškách práce s různými elektronickými nástroji určenými občanům i podnikům. Hlavní výsledky lze shrnout takto:

 • téměř polovina obyvatel EU již nějaké služby e-Governmentu použila;
 • je obrovský rozdíl mezi různými typy služeb;
 • nicméně obecně platí, že spokojenost s eGovernmentem je výrazně nižší než spokojenost s elektronickým nakupováním a elektronickým bankovnictvím;
 • bezmála každý třetí Evropan zažil tak negativní zkušenost s eGovernmentem, že se již bude elektronickým kanálům vyhýbat;
 • více než polovina Evropanů preferuje tradiční kanály komunikace s úřady. Nicméně přibližně třetina z této polovina by byla za určitých okolností ochotna na elektronické kanály přejít;
 • obavy o zneužití osobních údajů hrají roli jen u poměrně malé skupiny uživatelů;
 • nejčastějším motivem využití elektronických kanálů je úspora času.

 Studie dále identifikuje pět „zmocňujících činitelů" (enabler), kterými jsou:

 • ELEKTRONICKÁ IDENTITA   - občan dostává nástroj, kterým se může identifikovat v elektronických kanálech a který je dostatečně odolný proti zneužití (například elektronický podpis nebo datové schránka).
 • ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY - tedy právně plnohodnotná náhrada podepsaných listin
 • SPOLEHLIVÉ ZDROJE DAT - databáze, o kterých je možné garantovat, že v nich uložené údaje jsou směrodatné (například centrální registry)
 • PROSTŘEDKY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, jako šifrování, certifikáty apod.
 • PRINCIP SIGNLE SIGN ON, tedy jednotné přihlašování do různých aplikací.

Čím více z těchto principů je v konkrétním projektu aplikováno, tím pozitivnější jsou zkušenosti uživatelů, tvrdí konzultanti Cap Gemini. A dávají čtyři základní doporučení:

 • Dávej maximální důraz na jednoduchost a snadnost pro uživatele.
 • Využívej v maximální míře sociální média.
 • Poskytuj otevřená data, aby s nimi mohli lidé a firmy sami pracovat, kdykoliv je to možné.
 • Snaž se být konsistentní. Všechny e-governmentové aplikace, se kterými uživatel pracuje, by měly využívat stejný formát atd.

Celý text studie najdete zde.

Mohlo by vás zajímat