ISDOC - shrnutí pro uživatele a manažery

Protože o formátu ISDOC již bylo napsáno téměř nespočetně článků, přinášíme jen velmi stručný úvod určený pro ty čtenáře, jimž jsou otázky technologických formátů většinou vzdáleny. Pro ty, kdo se s fakturami v ISDOCu dříve či později budou setkávat při své práci.
Daňový doklad může být poslán jako listina nebo elektronicky. Pokud je zasílán elektronicky, musí být splněny určité podmínky, např. připojení kvalifikovaného elektronického podpisu, nicméně o formátu zákon nehovoří. Je tedy možné poslat třeba text, obrázek nebo tabulku. Pro vystavitele to znamená, že ušetřil za poštovné a ušetřil čas účetních nebo asistentek. Do určité míry usnadnil zpracování i plátci – ovšem tato „určitá míra“ je velmi malá.

Přímá komunikace mezi systémy Vedle toho je možné poslat daňový doklad jako balík dat, jež mohou být bez přepisování načtena do informačního systému plátce. To je velmi pohodlné na zpracování, ovšem naráží na několik problémů. Má-li být elektronická komunikace skutečnou náhradou doporučených dopisů, musí být tento balík dat schopen projít informačním systémem datových schránek. A je také třeba, aby se obě strany dohodly na stejném datovém formátu. ISDOC je výsledkem takové dohody ve velkém. Několik desítek firem vyrábějících účetní aplikace a podnikové informační systémy (ERP) se dohodlo na společném formátu, který zaručuje, že každé dva informační systémy budou spolu bez problémů komunikovat – pokud přijde na faktury. Tento formát také zaručuje, že faktury budou bez problémů procházet informačním systémem datových schránek.

 

Nejedná se o první pokus o vytvoření standardu pro předávání elektronických faktur (stačí připomenout známý a dosud užívaný formát EDI), ale ISDOC se od svých předchůdců liší. Především tím, že je to poprvé, kdy nějaký formát opravdu zavedla naprostá většina dodavatelů systémů.   A také tím, že vznikl v době, kdy jsou k dispozici takové schránky. Ostatně, i samotné načasování aktivity (vyhlášení formátu v březnu 2009) dává tušit, že autoři s datovými schránkami počítali.
Bez datové schránky raději neZ technologického hlediska se jedná o podepisovatelná XML data, k nimž je možné přibalit přílohu.
Má ISDOC taky nějaké nevýhody? Petr Ferschmann ze Západočeské univerzity jich v loňském článku pro odborný časopis Connect! vyjmenoval celou řadu, nicméně téměř všechny se týkají čtečky ISDOCReader, což byl v době vzniku formátu jediný dostupný nástroj pro tento účel. Vzhledem k tomu v současné době je již k dispozici sofistikovanější aplikace s rozsáhlejšími funkcemi – 602XML Filler – většina námitek tím odpadá. Zbývá vlastně jediné omezení. Faktury v ISDOC bude plátce dostávat bez elektronického časového razítka a většinou i bez elektronického podpisu. To může znamenat problém s plněním požadavků na doklad, jak je uvádí zákon o DPH (235/2004Sb.), a také problém s archivací (platnost elektronického podpisu je maximálně jeden rok). Je tedy zapotřebí důsledně dodržovat korektní postup předávání dokladů. To znamená odesílat je datovou schránkou a archivovat celou datovou zprávu, včetně elektronické obálky. Je ovšem otázka, zda to lze označit za „omezení“.

Mohlo by vás zajímat