Interaktivní formulář Výpis z evidence pro daňové účely

Firma Software602 uvolnila interaktivní formulář Výpis z evidence pro daňové účely. Tento formulář byl nově změněn, musí jej podávat dodavatel
i odběratel uskutečňující resp. přijímající plnění v režimu přenesení
daňové povinnosti.

Jako ostatní daňové formuláře od Software602 i tento přináší výhody, například možnost přímého odeslání příslušnému Finančnímu úřadu prostřednictvím datové schránky - jedním kliknutím.

Podání jedním kliknutím přímo z formuláře

  • Výpis z evidence pro daňové účely je možno podat a odeslat jedním kliknutím přímo z formuláře přes datovou schránku.

  • Kromě aktivované datové schránky nepotřebuje poplatník žádné další nástroje a certifikáty, například není nutný kvalifikovaný elektronický podpis.

Další výhody

Uživatel se nemusí bát, že zapomene něco vyplnit, formulář ho upozorní
na doplnění chybějící údajů a zkontroluje správnost formátů. 

  • Interaktivní formulář nabízí automatické výpočty a přenos údajů do souvisejících kolonek, důsledné kontroly všech uvedených dat a kontextovou nápovědu k jednotlivým polím.

  • Dále umožňuje kontrolu vyplnění portálem EPO Ministerstva financí. Tato automatická kontrola odhalí případné chyby ve vyplnění formuláře a poskytne informace o jejich typu a závažnost.

Vše zdarma

  • Vše je zcela zdarma, tedy jak program Software602 Form Filler a formulář, tak i zřízení datové schránky.

Mohlo by vás zajímat