Interaktivní formulář Přiznání k dani silniční

Společnost Software602 nabízí interaktivní formulář pro podání Přiznání k dani silniční za minulý rok. Předmětem této daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti. Formulář, mimo jiné, poskytuje možnost přímého odeslání přiznání příslušnému FÚ prostřednictvím datové schránky - jedním kliknutím. 

Proč je toto nejvýhodnější způsob podání Přiznání k dani silniční?

Podání jedním kliknutím přímo z formuláře

  • Přiznání k silniční dani je možno podat a odeslat jedním kliknutím přímo z formuláře přes datovou schránku.
  • Kromě aktivované datové schránky nepotřebuje poplatník žádné další nástroje a certifikáty, například není nutný kvalifikovaný elektronický podpis.

Další výhody 

  • Interaktivní formulář pro přiznání k dani silniční nabízí automatické výpočty a přenos údajů do souvisejících kolonek, důsledné kontroly všech uvedených dat a kontextovou nápovědu k vyplnění jednotlivých polí. 
  • Dále umožňuje kontrolu vyplnění portálem Ministerstva financí. Uživatel se nemusí bát, že zapomene něco vyplnit, formulář ho upozorní na doplnění chybějící údajů a zkontroluje správnost formátů.

Vše zdarma

  • Vše je zcela zdarma, tedy jak program Software602 Form Filler a formulář, tak i zřízení datové schránky.

Mohlo by vás zajímat