Inteligentní formuláře pro daňová přiznání

Také v letošním roce připraví společnost Software602 inteligentní formulář pro daň z příjmu fyzické osoby. Formuláře budou k dispozici v polovině února a budou zpřístupněny prostřednictvím portálu bezpapiru.cz. Termín pro podání daňového přiznání je 31.březen.

Inteligentní formulář umožní vyplnit daňové přiznání během několika minut. Provádí uživatele vyplněním, ukazuje mu, do kterých kolonek má doplnit údaje, automaticky provádí kalkulace a kontroluje správnost. Uživatel má jistotu, že pokud mu formulář povolil odeslání, neobsahuje podání žádnou kritickou chybu.

Formulář je integrován s informačním systémem datových schránek, takže uživateli stačí zadat přístupové údaje a jeho přiznání je automaticky odesláno příslušnému finančnímu úřadu. Ti, kdo datovou schránku nemají, mohou dokument vložit do elektronické podatelny (pokud vlastní kvalifikovaný certifikát potřebný k vytvoření zaručeného elektronického podpisu) nebo vytisknout a provést podání na papíře.

V posledních letech využívají inteligentní formuláře Software602 k podání daňového přiznání statisíce lidí. Kromě snadnosti vyplnění ocenili zejména provázanost s dalšími formuláři, díky které byly jednou vyplněné údaje automaticky zadány také do výkazu příjmů pro Českou správu sociálního pojištění a některé zdravotní pojišťovny.

>> Inteligentní formuláře a návody pro vyplnění <<

Mohlo by vás zajímat