INTELIGENTNÍ FORMULÁŘ PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ

I v roce 2014 připravila firma Software602 nabídku interaktivních daňových formulářů s možností jejich přímého odeslání příslušnému Finančnímu úřadu prostřednictvím datové schránky - jedním kliknutím a spolu s napojením na zdravotní pojišťovny. Vyberte si interaktivní přiznání podle právnického subjektu pomocí tlačítek níže.


Podání jedním kliknutím přímo z formuláře

  • Daňové přiznání je možno podat a odeslat jedním kliknutím přímo z formuláře přes datovou schránku. Kromě aktivované datové schránky nepotřebuje poplatník žádné další nástroje a certifikáty, například není nutný kvalifikovaný elektronický podpis.

Automatické výpočty, přenosy do souvisejících kolonek, důsledná kontrola dat a kontextová nápověda

  • Toto řešení umožňuje snadnou kontrolu vyplněných dat Daňovým portálem Ministerstva financí - EPO s informacemi o typu a závažnosti případných chyb ve vyplnění formuláře.
  • Kromě automatických výpočtů je výhodou i několikanásobná kontrola zadaných dat. Uživatel se nemusí bát, že zapomene něco vyplnit, formulář ho upozorní na doplnění chybějící údajů a zkontroluje správnost formátů. Zároveň obsahuje i nápovědu k jednotlivým kolonkám.

Provázání s dalšími formuláři pro OSVČ

  • Výhodou pro živnostníky je propojení daňového přiznání s formuláři Přehled o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení nebo některou ze zdravotních pojišťoven. Oba Přehledy získají údaje z již vyplněného daňového přiznání a lze je také jednoduše odeslat přes datovou schránku.
  • Formulář podporuje odesílání do datové schránky několika zdravotních pojišťoven: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví; Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky; Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky; Zaměstnanecká pojišťovna Škoda; Česká průmyslová zdravotní pojišťovna; Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky; Revírní bratrská pokladna

Ochrana soukromí a citlivých dat

  • Na rozdíl od některých online nástrojů pro přiznání k dani z příjmu má uživatel všechny údaje ve svém počítači, a tak osobní údaje nejsou poskytnuty třetí straně.

Mohlo by vás zajímat