Informační systém datových schránek - případová studie

Informační systém datových schránek (ISDS) je jedním z pilířů českého eGovernmentu. Systém byl vybudován v extrémně krátkém čase a implementace systému byla ostře sledována veřejností a médii, takže jakékoliv selhání, výpadek nebo narušení bezpečnosti bylo zcela nepřijatelné. To znamenalo obrovské nároky na rychlost a kvalitu práce.

Provozovatelem ISDS je Česká pošta s.p., dodavatelem systému je společnost Telefonica O2, která jej provozuje ze svých datových center. Společnost Software602 je subdodavatel Telefonica O2, kde se podílela na návrhu architektury, realizaci transakčního jádra s rozhraním webových služeb, návrhu formulářového rozhraní pro portálové aplikace a následně na poskytování průběžné technické podpory a call centra. V rámci projektu se podílela na koordinaci dodávek ostatních subdodavatelů (kompletní hardware a software architektura s monitoringem, správa identit s adresářovými službami a portálové aplikace).

Transakční jádro systému ISDS

Na základě návrhu Software602 vznikl distribuovaný systém, který umožňuje postupné zapojování jednotlivých serverů podle požadavků zátěže systému.

Vlastní jádro zajišťuje provoz celého systému od vytváření schránek až po výměnu jednotlivých zpráv v souladu se zákonem a vyhláškami. Jádro provádí kontroly uživatelů proti ISEO (Informační systém evidence obyvatelstva), podepisování zpráv časovou značkou České pošty, kontrolu zpráv proti škodlivému obsahu, doručování fikcí, generování informačních zpráv, generování přístupových údajů a hesel a komunikaci s informačními systémy České pošty. ISDS čerpá data z řady informačních systémů, jako jsou  zejména Obchodní rejstřík Ministerstva spravedlnosti ČR a Živnostenský rejstřík Ministerstva obchodu ČR. ISDS je úzce provázán se systémem Czech POINT, díky čemuž je možné žádat nejen o zřízení datové schránky, ale též řešit žádosti o nové přístupové údaje nebo konverzi z elektronické do listinné podoby na kontaktních místech Czech POINT.

Informační systém datových schránek byl uveden do provozu v určeném termínu a vyhověl požadavkům na kvalitu, stabilitu a bezpečnost.

Celý systém byl vytvořen tak, aby nad ním bylo možno vytvářet nadstavbové aplikace prostřednictvím otevřeného rozhraní webových služeb. Tento „ekosystém“ je jedním z klíčových faktorů úspěchu zavádění ISDS. Více než stovka dodavatelů externích aplikací připravila napojení na spisové služby, informační systémy, ERP, DMS  i mailové servery. V krátké době vzniklo několik desítek nových nadstavbových aplikací pro uživatele různých operačních systémů.   

Formulářové rozhraní

Rozšířená, nicméně zcela nesprávná představa, omezuje účast Software602 na dodávku uživatelského formulářového rozhraní a aplikace pro práci s interaktivními formuláři 602XML Filler nebo dokonce považuje 602XML Filler za dominantní technologii využívanou ISDS. Ve skutečnosti však jsou formuláře 602XML využity pouze v nadstavbové aplikaci, respektive klientském rozhraní portálové aplikace. 602XML Filler  umožňuje ukládat na disk datové zprávy před jejich expirací do 90 dnů, následně je prohlížet, posílat ke konverzi,převádět xml data do čitelné podoby ve formulářových šablonách a především vyplňovat jednoduché "ISDS Ready" formuláře (například daňová přiznání a výkazy pro zdravotní pojišťovny), které mohou využívat datové schránky jako bezpečný, autorizovaný a univerzální kanál pro přenos dat a dokumentů. Aplikace 602XML Filler byla v rámci projektu významně vylepšena. Byla mimo jiné  upravena pro různé prohlížeče (Microsoft Internet Explorer, Mozzila Firefox, Safari), aby mohla pracovat i na jiných platformách jako je Mac OS X a rozšířenější distribuce Linuxu.

Systém vydržel nápor uživatelů a do konce roku přenesl dva miliony datových zpráv.

Klíčové zlepšení však spočívá ve zvýšení bezpečnosti. V rámci spolupráce s bezpečnostním expertem a auditorem totiž vývojový tým doplnil řadu bezpečnostních vlastností, které umožňují bezpečné použití 602XML Filler. Připravuje se "portable" verze, která umožní uživateli mít všechny potřebné komponenty na zabezpečeném USB zařízení (včetně kvalifikovaného a komerčního certifikátu) pro ukládání datových zpráv a zejména pro přístup do datové schránky a bezpečnou manipulaci se zprávami např. v internetové kavárně.

Historie projektu

Portálová aplikace byla poprvé předvedena odborné veřejnosti na konferenci ISSS 4. dubna 2009. Pilotní provoz a testování bylo zahájeno 1. května a dokončeno podle plánu 30. května.  Během června bylo nutné část systému přizpůsobit, aby byl v souladu s právě přijatou novelou zákona 300/2008 Sb. a prováděcími vyhláškami. ISDS byl uveden do provozu přesně podle harmonogramu, tedy 1.7.2009, kdy začaly být tištěny a rozesílány statisíce obálek s přístupovými údaji. Vlastní provoz byl zahájen 1.11.2009, kdy systém v souladu se zákonem automaticky aktivoval dosud nezprovozněné schránky. Systém vydržel nápor uživatelů a do konce roku přenesl dva miliony datových zpráv. V roce 2010 je dále rychle rozvíjen – především v návaznosti na zpřesňování legislativy - od 1.7. 2010 je podle zákona možný plný komerční provoz - tzv. Poštovní datová zpráva, a dále pak v souvislosti s provozními požadavky.

Poskytování technické podpory

Společnost Software602 subdodávku projektu ISDS nejen realizovala, ale poskytuje také technickou podporu. Ve spolupráci s dalšími dodavateli zajišťuje Problem management, Change management, Incident management, Release management a Security management.

Tato linka vyřídila více než 50 000 dotazů od uživatelů (fyzických osob, podnikatelů a zaměstnanců malých firem), zástupců podnikových oddělení IT i dodavatelů informačních systémů.

Software602 v rámci projektu zcela přebudovala své call centrum, jež zajišťuje technickou podporu uživatelů, kteří volají linku podpory České pošty.

Tato linka vyřídila více než 50 000 dotazů od uživatelů (fyzických osob, podnikatelů a zaměstnanců malých firem), zástupců podnikových oddělení IT i dodavatelů informačních systémů. Ve většině případů dotazy souvisely s běžným ovládáním počítače nebo základními funkcemi ISDS, nicméně bylo třeba zvládnout i některé komplikovanější problémy. V několika případech vyšel z dotazu podnět na změnu v procesu.

Technická linka podpory byla v provozu 5 dnů v týdnu, 12 hodin denně. V době největšího náporu v ní působilo 18 operátorů. Firma Software602 postupně vybudovala databázi dotazů a odpovědí a sestavila metodiku, jak rychle zaškolit nové operátory a předat jim koncentrované zkušenosti.

Závěr

Informační systém datových schránek byl uveden do provozu v určeném termínu a vyhověl požadavkům na kvalitu, stabilitu a bezpečnost. Firma Software602 během té doby prošla náročným obdobím, během kterého získala nebo řádově zlepšila tyto kompetence:

1.    Vývoj rozsáhlých transakčních systémů v Java a Oracle
2.    Systémová integrace informačních systémů
3.    Koordinace subdodavatelských projektových týmů
4.    Provoz call centra, servis a support v souladu s ITIL
5.    Bezpečnost informačních systémů a součinnost při auditu
6.    Vývoj a provozování IT systémů podle ISO standardu kvality

 

V rámci této kvalitativní změny proběhla řada školení na Bezpečnost, Ochranu osobních údajů, ITIL, ISO a Prince2.

Mohlo by vás zajímat