ICT Unie: Elektronické volby by byly přínosem

„E-volby mohou pomoci snížit náklady na uspořádání voleb, zvýšit zájem voličů a celkově přispět ke zkvalitnění demokratického procesu,“ uvádí ICT Unie ve svém včerejším prohlášení, ve kterém vyzývá vládu a odpovědné úřady, aby se záležitostí začaly zabývat.

„Je velká škoda, že občané zatím neměli možnost si elektronické hlasování alespoň vyzkoušet. Přitom podle původních plánů mělo k testování tohoto způsobu volby dojít již při senátních volbách v roce 2012. Nyní je celá věc odložena na neurčito,“ prohlásil prezident ICT UNIE Svatoslav Novák.

Prohlášení připouští, že by bylo zapotřebí vyřešit řadu bezpečnostních a právních otázek (jednoznačná identifikace uživatele/voliče, anonymizace odevzdaného hlas, ochrana proti zneužití, zajištění dostupnosti apod.). Nicméně připomíná, že všechny tyto otázky jsou řešitelné a že k financování projektu by bylo možné využít zdroje EU.

Zmíněný pilot počítal s využitím již vybudovaného systému datových schránek. Občanům, kteří by měli zájem volit elektronicky, by byla přidělena další, tzv. „volební datová schránka“, z níž by bylo možné zaslat hlas anonymně, ovšem pouze jednou. Navržené řešení pokrývalo i takové záležitosti jako výběr pouze z těch volebních lístků, které voliči přísluší na základě jeho bydliště či započtení hlasu do správného volebního okrsku.

Zdrojový článek najdete na webu ICT Unie zde.

Mohlo by vás zajímat