Formuláře pro přiznání k dani z příjmů a DPH na portálu Podejto.cz

Formuláře pro přiznání k dani z příjmů a DPH, které každým rokem poskytuje Software602 všem uživatelům zdarma, se dají od roku 2015 najít na portálu Podejto.cz.

Jakýkoliv formulář dostupný na tomto portálu můžete bezplatně vyplnit na počítači, tabletu nebo chytrém mobilním telefonu a odeslat jej příslušnému úřadu prostřednictvím datové schránky. Formulář daňového přiznání také umožňuje načíst data ve formátu XML z online i původní offline verze formuláře.

Přiznání k dani z příjmu i DPH na portálu Podejto.cz

Od roku 2015 jsou formuláře Přiznání k dani z přidané hodnoty i Výpis z evidence pro daňové účely volně dostupné na portálu Podejto.cz. V únoru 2015 zde bude také vydán formulář pro podání přiznání k dani z příjmu fyzických i právnických osob. S možností vyplnění na počítači, tabletu i mobilu a s podporou podání prostřednictvím datové schránky, bez nutnosti elektronického podpisu. To vše zcela zdarma pro každého.

Formulář Přiznání k DPH

Formulářová aplikace Přiznání k DPH a Výpis z evidence pro daňové účely je již plně k dispozici na portálu Podejto.cz. Umožňuje podání přiznání jedním kliknutím přímo z formuláře odesláním přes datovou schránku na příslušný Finanční úřad. Kromě aktivované datové schránky nepotřebuje poplatník žádné další nástroje a certifikáty, například není nutný kvalifikovaný elektronický podpis. Interaktivní formulář pro přiznání k DPH nabízí automatické výpočty a přenos údajů do souvisejících kolonek, důsledné kontroly všech uvedených dat a kontextovou nápovědu k jednotlivým polím.

Dále umožňuje kontrolu vyplnění portálem Ministerstva financí. Uživatel se nemusí bát, že zapomene něco vyplnit, formulář ho upozorní na doplnění chybějící údajů a zkontroluje správnost formátů. Vše je zcela zdarma.

FormApps

  • Podporované OS: iOS 5.1+ (iPhone, iPad, iPod); Windows; Android (verze 4.1, 4.2, 4.3).
  • Prohlížeče: IE 8 a vyšší (ActiveX), Firefox 26+, Google Chrome 32+, Safari 5 a 6 (Java).

Interaktivní formulářová aplikace pro přiznání k dani z příjmu za rok 2014 bude na portálu Podejto.cz dostupná v první polovině února 2015 jak pro fyzické, tak právnické osoby. Přinese možnost přímého odeslání správně vyplněného přiznání příslušnému Finančnímu úřadu prostřednictvím datové schránky - jedním kliknutím a spolu s napojením na zdravotní pojišťovny.Formulář Přiznání k dani z příjmů za rok 2014

Kromě aktivované datové schránky nepotřebuje k podání poplatník žádné další nástroje a certifikáty, například není nutný kvalifikovaný elektronický podpis. Formulář poskytuje automatické výpočty, přenosy do souvisejících kolonek, důslednou kontrolu dat i kontextovou nápovědu ke všem polím. Umožňuje také snadnou kontrolu vyplněných dat Daňovým portálem Ministerstva financí - EPO s informacemi o typu a závažnosti případných chyb ve vyplnění formuláře.

Vedle automatických výpočtů je výhodou i několikanásobná kontrola zadaných dat. Uživatel se nemusí bát, že zapomene něco vyplnit, formulář ho upozorní na doplnění chybějící údajů a zkontroluje správnost formátů. Zároveň obsahuje i nápovědu k jednotlivým kolonkám a je provázán s dalšími formuláři pro OSVČ. Živnostníci ocení především propojení daňového přiznání s formuláři Přehled o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení nebo některou ze zdravotních pojišťoven. Oba přehledy získají údaje z již vyplněného daňového přiznání a lze je také jednoduše odeslat přes datovou schránku.

PODEJTO datovou schránkou

Portál Podejto.cz je centrálním místem pro vystavování, vyplňování a autorizované podávání elektronických formulářů z jakéhokoliv zařízení pro občany i firmy. Služba je bezplatně k dispozici uživatelům vyplňujícím formuláře i každému, kdo má zájem formuláře autorizované datovou schránkou vystavit – organizace veřejné správy, banky či kdokoliv další.

Desítky elektronických podání na jednom místě

Portál sdružuje na jednom místě formuláře dostupných elektronických podání, které pokrývají agendy spojené s daněmi, sociálním a zdravotním pojištěním, žádosti o autorizované výpisy ze základních a veřejných registrů. Podnikatel, typicky OSVČ zadá v internetovém prohlížeči své IČ, systém automaticky vyplní údaje, které jsou dostupné k zadanému IČ. Formulář je po doplnění uživatelem autorizován zadáním přístupových údajů k datové schránce a odeslán příslušnému úřadu. Odeslaná podání pak uživatel najde ve své datové schránce, stejně tak jako elektronické výpisy nebo výsledek podání. Pokud přistupuje uživatel na portál z mobilních zařízení u některých podání s povinným připojením příloh je nabídnutá instalace doplňkové mobilní aplikace.

Portál PODEJTO se bude průběžně rozšiřovat o další elektronická podání jako například odeslání elektronické faktury ve formátu ISDOC do datové schránky úřadu, ale i další šikovná elektronická podání, na které upozorní samotní podnikatelé nebo úřady.

Portál www.podejto.cz společně realizovaly společnosti Software602, NEWPS.CZ, a Datasys.

Mohlo by vás zajímat