Evropské nařízení o elektronických podpisech a elektronické komunikaci

„Co změní připravovaná norma? Co bude znamenat pro ty, kdo dnes pracují s důvěryhodnými dokumenty? Jaké další možnosti přinese?,“ na tyto a další otázky odpovídá senior konzultant společnosti Software602 v článku publikovaném v prvním letošním čísle odborného časopisu Data Security Management.

Text prošel recenzním řízením, jehož se účastnili nejvýznamnější čeští profesoři práva a technologií i experti z firem jako Telefónica či Komerční banka. Direktiva je v současné době projednávána v Evropském parlamentu, takže není vyloučeno, že dojde k některým formulačním změnám, nicméně základní obrysy už jsou zřejmé.  Nejpozději od roku 2017 tak budou ve všech evropských zemích platit následující zásady:

  • Žádný úřad v žádné zemi Unie nesmí odmítnout dokument jen na základě toho, že je elektronický.
  • Evropská komise bude vyhlašovat čísla norem, které budou na dokumenty a práci s nimi aplikovány. Komise to fakticky činí již v současné době, ale činí tak prostřednictvím svých rozhodnutí, což je administrativně pokud komplikované. Jsou tak prosazovány normy ETSI (PAdES, CAdES, XAdES).
  • Při posuzování pravosti archivovaných dokumentů se bude vycházet z dodržení výše uvedených norem a z metadat dodaných certifikační autoritou.
  • Úřady žádného členského státu nesmí aplikovat přísnější požadavky než jaké jsou definují zmíněné normy. Každý, kdo je splňuje, tak získá jistotu, že dokumenty budou akceptovány úřady a soudy ve všech státech EU.
  • Úřady každého jednotlivého státu EU mohou požadavky na dokumenty snížit, tedy akceptovat i takové, které normám ETSI nevyhovují.
  • Obdobná pravidla platí také pro elektronické občanky a pro systémy důvěryhodného předávání zpráv. Vzhledem k tomu, že informační systém datových schránek vyhovuje všem normám a požadavkům, bude (nejspíše od roku 2017) uplatnit doručenku z datové schránky jako důkazní prostředek v každém státě EU.

Jak se uvádí v důvodové zprávě, cílem právě schvalovaného nařízení není jen ujasnění legislativy, která je v současné době situace jednoznačná, nicméně rozptýlená v několika dokumentech. Hlavní přínosem má být podpora obchodu mezi členskými státy. Pokud například úřad v jednom státě EU vyvěsí na své webové stránce zadání výběrového řízení, může se tendru zúčastnit firma z kteréhokoli členského státu. Nabídku pošle e-mailem s elektronickým podpisem, a úřad ji nesmí odmítnout. Podobně tomu bude s přihláškami ke studiu, mezipodnikových transakcích apod.

Číslo časopisu 1/2014, kde byl článek publikován, aktuálně najdete zde.

Pokud chcete mít jistotu, že Vaše digitální dokumenty vyhovují uvedeným normám, můžete využít službu Long-Term Docs, která pečuje o dokumenty ve Vašem úložišti.

Mohlo by vás zajímat