EU pomůže těm, kdo nechtějí kupovat informační systémy

Pokud si firma nekoupí informační systém, ale využije možnosti pronájmu jeho funkcí (cloud computing), zpravidla tím uspoří 10 – 20% nákladů. Nemusí totiž pořizovat hardware a další infrastrukturu, nemusí platit za instalaci systému a může ušetřit i při jeho údržbě.

Proto pokládá Evropská komise přechod od klasického nákupu informačních systému k pronájmu jejich funkcí za důležitý faktor konkurenceschopnosti. Aby tuto změnu podpořila, chce Evropská komise vytvořit jednotné prostředí, ve kterém bude možné snadno srovnávat nabídky různých dodavatelů. Jak uvádí tisková zpráva (zde), příslušná iniciativa byla schválena komisí a práce budou pokračovat i v dalších měsících.

Dokument, který je zatím k dispozici jen jako draft, společně připravily IT firmy (IBM, Microsoft, SAP apod.), telekomunikační operátoři a specializované právnické firmy (Arthur's Legal) a experti Evropské komise. Zaměřují se v něm na posuzování zmíněných služeb v následujících oblastech:

  • spolehlivost a dostupnost,
  • kvalita podpory,
  • bezpečnost,
  • možnost spravovat data (vlastnictví dat, migrace po ukončení smlouvy atd.).

Jednotlivé oblasti budou nyní posuzovány na úrovni pracovních skupin. Výstupem by měla být taková standardizace, která usnadní orientaci zejména malým firmám, jež si nemohou dovolit platit rozsáhlé studie a expertní týmy.

Software602 nabízí elektronické pokrytí firemních procesů v rámci služby FormApps Cloud. Zákazník využívající tuto službu nedostává technologii, ale proces. Stačí určit požadovanou funkcionalitu a formáty výměny dat se stávajícími systémy. Je tak možné pokrývat další procesy, aniž by tím vzrůstala složitost IT infrastruktury. Podrobnější informace najdete zde.

Mohlo by vás zajímat