Elektronická podání pro občany a spolupracující organizace

Stále více úřadů se otevírá občanům, organizacím a umožňuje jim postupně vyřizovat větší množství agend prostřednictvím elektronických podání bez nutnosti osobní návštěvy úřadu. Prvním krokem je zpracování elektronické podoby vybrané agendy, setkávat se tak můžeme se šablonami v dostupných formátech nebo v interaktivní podobě formulářového řešení.

Jak v praxi vypadá podání prostřednictvím formulářů Software602 a co uživatelům přináší?

Na každou žádost se můžeme podívat z pohledu uživatele, který ji podává, a poté z pohledu úřadu, který vyřizuje její přijetí.

Na straně uživatele je podání připraveno v podobě, která obsahuje nápovědy a povinné položky tak, aby bylo úplné a žadatel nezapomněl na žádný z údajů. Podle předlohy můžeme připravit dynamickou podobu, kde se položky uživateli zobrazují na základě typu žadatele. Například pokud jsem fyzická osoba, všechny položky, které se týkají ostatních typů žadatele (fyzické osoby podnikající a právnické osoby), budou skryty pro lepší přehlednost žádosti. Zůstanou zobrazeny jenom položky, které přísluší k vyplnění. Dalším důležitým faktorem pro žadatele je možnost použití preferované platformy pro vyplnění žádosti. Elektronická podání založená na formulářích Software602 využívají nové technologie webového zobrazení bez nutnosti instalace aplikace Form Filler, jejíž předností je v tomto případě možnost off -line práce s formulářem. Elektronická podání je tak možné provozovat na platformách Windows, iOS a Android, čímž je zaručena dostupnost i na dnes oblíbených mobilních zařízeních, například tabletech.

Jak mohu s úřadem komunikovat bez osobní návštěvy?

Možnosti příjmu žádostí jsou na volbě každého úřadu, pro co největší přínos je určitě vhodné využít všechny možnosti, které nám dnes legislativa nabízí. Žadatel může žádost odeslat prostřednictvím datové schránky, tím je ověřena jeho identita. Dále může využít odeslání prostřednictvím emailu, kde identitu žadatele ověříme připojením elektronického podpisu.

Co v případě, že žadatel chce žádost podat v listinné podobě osobně?

Uživatelům zůstane komfort zpracování elektronické žádosti, kterou poté vytiskne pro osobní podání. Zde je možné využít 2D čárových kódů pro načtení vyplněných dat, tak aby na straně příjemce nemusela být data z formuláře ručně přepisována.

Jak využít data v elektronické podobě?

Díky povinným polím a kontrolám, které žádosti obsahují, jsme získali správná a úplná data, vhodná pro další zpracování. Žádosti jsme přijali v naší spisové službě a zároveň s formuláři jsme obdrželi zvlášť i XML data. Tato data jsou vhodná pro načtení do dalších systémů, jako je například IS VITA při zpracování žádostí stavebního úřadu nebo i jiných agendových systémů, jako v případě portálu občana MM Plzně.

Formuláře v interaktivní podobě jsou vhodné i pro zpracování různých druhů žádostí, které jsou poté vyhodnocovány, jak ukazují příklady z krajských úřadů ve Zlíně, Pardubicích, Moravskoslezském kraji a Jihomoravském kraji.

I vy tak můžete svým uživatelům poskytnout možnost elektronické komunikace na svých webových stránkách, portálu veřejné správy, informačním portálu nebo portálu občana.

Mohlo by vás zajímat