Cloud se vyplatí. Státu by přinesl miliardové úspory

Možnost přistupovat k důležitým datům kdykoliv a odkudkoliv by výrazně usnadnila a urychlila práci. Zatímco ve firmách je využívání cloudových řešení díky své efektivitě naprostou samozřejmostí, veřejná správa v něm má stále velké rezervy. Ve hře jsou přitom miliardové úspory, které by zavedení cloudu ve státních institucích přineslo.

Důvodů, proč ve veřejné sféře nepanuje z cloud computingu stejné nadšení jako v té firemní, je několik. Hlavní problém tkví v tom, že neexistují odpovídající aplikace pro SaaS (software jako služba). Státní správa se také potýká s obrovskou roztříštěností a nekoncepčností. Existuje mnoho různých institucí, úřady působí izolovaně a řešení, která přinášejí, jsou různorodá. Ovšem aby byl cloud ve veřejné správě opravdu přínosný, musely by instituce postupovat společně.

To se zatím neděje. Jak potvrzuje zpráva, kterou spolu s ministerstvy financí a vnitra vypracoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, datová centra jednotlivých resortů jsou na různých úrovních a velmi často jsou umístěna v nevyhovujících podmínkách. To může být problém, neboť kvůli tomu nemusí být podle této zprávy dostatečně zabezpečena ani velmi citlivá data, která daná centra spravují.

Právě bezpečnost citlivých dat je jednou z obvyklých námitek proti zavedení cloudu ve veřejné správě. Jenže stávající cloudové služby nabízejí vyšší úroveň zabezpečení údajů – opírají se o šifrování, a navíc i externí zálohování, díky němuž jsou data vždy dostupná.

A protože se v neposlední řadě jedná i o peníze, zajímavé je i vyčíslení úspor v případě zavedení cloudu ve státní sféře. Rozhodně nejsou malé – ministerstva financí a vnitra je vyčíslily na 2,5 miliardy korun ročně, což činí zhruba 20 procent všech ICT služeb. Pokud jsou tedy prvotní náklady na vybudování cloudu ve veřejné správě vyčísleny na 13 miliard, státu by se taková investice vrátila během několika let.

Dnes tak již otázka nestojí, zda cloud vůbec zavést. Zní jinak, a to kdy to bude.

 

Důležité kroky při zavádění cloudu ve státní správě: 

  1. V současné době se už objevuje využívání cloudu, ale pouze na úrovni IaaS (infrastruktura jako služba, kdy dodavatel poskytuje přístup k systémům pro ukládání dat, serverům a dalším výpočetním prostředkům) a PaaS (platforma jako služba, nabízející přístup ke cloudovému prostředí, ve kterém je možné vytvářet a dodávat aplikace)
  2. Hlavní úspory budou, až se v cloudu začne využívat SaaS (software jako služba)
  3. Principiálně musí cloudové řešení přinést zvýšení efektivity, kvality a bezpečnosti a zároveň snížení nákladů
  4. Rozumný je vzhledem k různorodosti stávajících řešení postupný přechod na cloudová řešení, a to vždy při obnově informačních systémů
  5. Pro plné využití cloudových služeb budou nutné i legislativní úpravy v oblasti sdílení majetku, jednoduchého zadávání cloudových veřejných zakázek, zákonů ohledně bezpečnosti systémů apod.
  6. Důležitý je přechod od investičního financování k provoznímu financování
  7. Trvalé zajištění technologicky i provozně vyhovujících řešení. 

Mohlo by vás zajímat