České soudy přestanou vydávat papírové rozsudky

Listiny s razítkem soudu a podpisem soudce se již brzy stanou minulostí. Nebudou je dostávat ani ti, kdo nemají zřízenou datovou schránku. Místo toho přijde poštou neověřená kopie doplněná o přístupové údaje, které občanům umožní, aby si stáhli elektronický originál. V letošním roce budou takto předávány platební rozkazy, v dalších letech budou následovat ostatní typy soudních dokumentů.

Změna je součástí projektu elektronizace soudních spisů, který se v současné době rozbíhá.  Cílovým záměrem je elektronizovat soudní jednání do té míry, že listinné podklady budou konvertovány a během celého projednávání nebude vytvořen žádný papírový dokument. Také rozsudek bude České poště předán v elektronické podobě. V rámci služby hybridní pošta bude elektronický dokument vytištěn a papírový výjezd odeslán v obálce.

Soudům tato změna přinese radikální snížení pracnosti a zrychlení vyřizování případů. Podle článku zveřejněného v bulletinu České advokátní komory je umožněna aktuálním znění vyhlášky č. 37/1992 Sb. o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy.

Související odkazy:

Mohlo by vás zajímat