Toto je přihlašovací stránka pro adminy.
Inteligentní formuláře 602XML jsou natolik flexibilní, že mohou být využity v každém oboru lidského podnikání a je možné jimi pokrýt prakticky jakýkoliv proces nebo činnost. Všude, kde se pravidelně...
Pro komerční sféru jsou inteligentní formuláře zajímavé mimo jiné tím, že jejich počet není nijak omezen, takže mohou být využity pro pokrytí všech procesů, které nezahrnuje velký informační systém...

Stránky