Někdy je na místě investovat do obrany proti riziku, jindy je možné jej podstoupit. Závisí na okolnostech, kalkulaci a konec konců i povaze konkrétního manažera (proto se hovoří o tzv. „risk appetite...

Stránky