Američané aktualizovali pravidla pro elektronické podepisování

Americká Asociace pro elektronické podpisy a elektronické záznamy vydala novou verzi norem pro práci s elektronickým podpisem a pro uchovávání dokumentů (SPeRS - The Standards and Procedures for Electronic Records and Signatures).

Jedná se o soubor doporučení a strategií pro firmy, které vyvíjejí nebo dodávají řešení využívající elektronický podpis. SPeRS je technologicky neutrální – text říká, jak se má postupovat, ale nikoliv, jaká technologie má být využita.

Došlo tak k nejvýznamnější aktualizaci SPeRS od roku 2003. Nová verze odráží změny v legislativě, ke kterým od té doby došlo (na úrovni USA i jednotlivých států), ale také zkušenosti a nejlepší praktiky z uzavírání elektronických transakcí v posledních několika letech. Do návrhu pravidel byli zapojeni experti IT firem, certifikačních autorit a finančních institucí, právní podporu poskytovala velká washingtonská právnická firma BuckleySandler LLP.

Normy SPeRS akceptuje také Národní asociace hypotéčních bank, Asociace penzijních pojišťoven, Americká národní asociace pro standardizaci a další odvětvové organizace.

Podrobnější informace jsou k dispozici na stránce Asociace pro elektronické podpisy a elektronické záznamy (ESRA – Electronic Signatures and Record Association).  Primárním cílem této organizace je rozšířit všeobecné povědomí o elektronických originálech dokumentů a zásadách bezpečné práce s nimi, a tím i urychlit přechod od listin k elektronickým originálům. ESRA úzce spolupracuje s Evropským institutem pro telekomunikační standardy (ETSI).